Pozycjonowanie stron to skuteczna promocja firmy w internecie. CMS, sklep internetowy, angielski, tworzenie stron internetowych, parkiet, pozycjonowanie, pozycjonowanie stron,

geotechnika drizoro kerakoll i projektowanie stron www internetowych. geologia inżynierska. tłumacz

ZEFE | ZEFE.eu.org | translations | CMARKA | Geovia | LB | Biznes | Kibr | parkiet | cykliniarki | SEO | pozycjonowanie | HORT-OST | Polmar | Kodar | Andzelm Gallery | tłumacznia | tłumacz | parkiet | | pozycjonowanie stron | parkiet | fundusze strukturalne | Nako Plus | baseny | Florexpol | Mako | KuĽnia | Lublin
SEO, pozycjonowanie i projektowanie stron, witryn serwisów i portali internetowych
STRUCTUM - TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ

 

START KONTAKT
O FIRMIE OFERTA REFERENCJE
 

 


REFERENCJE

WYKAZ PROJEKTÓW I DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH

WYKAZ PROJEKTÓW  I  DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH

wykonanych  przez  firmę "GEOVIA" Sp.z o.o. Warszawa, ul. Chełmska 21.

 

1. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla projektowanej szkoły podstawowej w Ożarowie w rejonie ulic: Szkolnej,  Poznańskiej i Obrońców Warszawy (dla fazy ZTE) -   zleceniodawca: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w  Ożarowie Mazowieckim - kwiecień 1989 rok.

 

2. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla projektowanego przedszkola w Józefowie, gm. Ożarów Mazowiecki (faza ZTE) -    zleceniodawca:  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Ożarowie Mazowieckim - wrzesień 1989 rok.

 

3. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego - "Budowa wielofunkcyjnego zespołu administracyjno-handlowego i mieszkalnego wraz z sal± teatraln± w Warszawie -Rembertowie, ul. Wieczorkiewicza" -  zleceniodawca: Zakład Urz±dzeń Teatralnych, Warszawa, ul. Elbl±ska 67 - styczeń 1990 rok.

 

4. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego - "Budowa kanału sanitarnego  w Warszawie-Włochy, ul. Tynkarska na odc. ul. ul. Popularna - Solipska" - zleceniodawca: O¶rodek Usług Inwestycyjnych, Warszawa,  ul. Jazdów 121 - styczeń 1990 rok.

 

5. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego -"Budowa budynku szkolnego, budynku żywieniowego oraz sali gimnastycznej w Józefowie k/Błonia" -   zleceniodawca: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w  Ożarowie Mazowieckim - luty 1990 rok.

 

6. Opinia geotechniczna odno¶nie rozbudowy posesji przy ul. Drużynowej w Warszawie -   zleceniodawca: Chojny Mieczysław - Warszawa, ul. Drużynowa 5 -  maj 1990 rok.

 

7. Opinia z technicznych badań podłoża gruntowego dla Hali  Produkcyjnej - Pruszków, ul. Zaciszna (faza projektu techn.) -  zleceniodawca: ZPT PERSONEX - Pruszków, ul. Obrońców Pokoju 7a -  paĽdziernik 1990 rok.

 

8. Ekspertyza geotechnicznych badań podłoża gruntowego na posesji  Nr 65 przy ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie -  zleceniodawca: EXIMPOL SA, Przedsiębiorstwo Firm Zagranicznych -  listopad 1990 rok.

 

9.  Opinia technicznych badań podłoża gruntowego obiektu dla montażu  urz±dzeń odsiarczania spalin w obrębie kotłowni Wagonowni - Warszawa-Szczę¶liwice, ul. Potrzebna 54 -  zleceniodawca: PKP Oddział Budynków, 01-246 Warszawa Zachodnia,  ul. Armatnia 14 - grudzień 1990 rok.

 

10. Opinia z technicznych badań podłoża gruntowego wykonanych w obrębie Ko¶cioła Rzymskokatolickiego w Żelaznej celem okre¶lenia przyczyn występowania spękań dla okre¶lenia sposobów zabezpieczenia -  zleceniodawca: Parafia Rzymskokatolicka w Żelaznej,  woj.  skierniewickie - grudzień 1990 rok.

 

11. Dokumentacja z technicznych badań podłoża gruntowego pod budynek mieszkalny z usługami w Piasecznie, o¶. Iwiczna,  ul. Powstańców Warszawy i al. Róż -  zleceniodawca: ART-SERVICE SA Oddział w Warszawie - Warszawa, ul. Cynamonowa 3 - luty 1991 rok.

 

12. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego -  "Osiedle Młodych" - kolonia K-7 w Nowym Dworze Mazowieckim  -  zleceniodawca: O¶rodek Usług Inżynieryjnych, Spółdzielnia Pracy - Warszawa, ul. Cynamonowa 1 - marzec 1991 rok.

 

13. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego - "Zespół zabudowy mieszkaniowej - o¶. Grabów - ul. Taneczna  w Warszawie -  zleceniodawca: EBEJOT Sp. z o.o. Warszawa, ul. Wantule 10 - kwiecień 1991 rok.

 

14. Orzeczenie techniczne w sprawie jako¶ci i zakresu robót wykonanych w obrębie stadionu MOSiR w Józefowie k/Otwocka -  zleceniodawca: Urz±d Miejski w Józefowie - kwiecień 1991 rok.

 

15. Opinia w sprawie stanu podłoża dna wykopu fundamentowego budynku  Nr 3 w obrębie osiedla "Chrobrego", Warszawa-Włochy -  zleceniodawca: ART SERVICE Oddział w Warszawie - ul. Cynamonowa 3 - kwiecień 1991 rok.

 

16. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego pod projektowany budynek przy ul. Brzoskwiniowej w Międzylesiu -  zleceniodawca: Robert Obcowski, Warszawa, ul. Banacha 14/10 -  kwiecień 1991 rok.

17. Dokumentacja badań geoelektrycznych dla oceny zagrożenia ujęcia wód podziemnych wodoci±gu miasta Tarnogród projektowan± oczyszczalni± ¶cieków wraz z opini± geotechniczn± dla rejonu posadowienia oczyszczalni -  zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.,  20-246 Lublin, ul. Niepodległo¶ci 30/59 - maj 1991 rok.

 

18. Opinia geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego dla  budynku magazynowo-biurowego firmy "EUROMEX", Warszawa  ul. Lewinowska 37/39 - zleceniodawca: "EUROMEX", 04-160 Warszawa, ul. Zagójska 7 -  czerwiec 1991 rok.

 

19. Sprawozdanie - opinia z technicznych badań podłoża gruntowego wykonanych na działce przy ul. Estrady w Warszawie -  zleceniodawca: "BUDIMEX-PROJEKT", Warszawa, ul. Marszałkowska 89  -  lipiec 1991 rok.

 

20. Sprawozdanie opinia z technicznych badań podłoża gruntowego wykonanych na terenie wodoci±gów dla projektowanego ujęcia i stacji uzdatniania wody - Czerniaków -  zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wdrożeń Postępu Technicznego i  Realizacji Budownictwa "CONSBUD" - Warszawa, ul. Księcia Janusza 45/47 - lipiec 1991 rok.

 

21. Wstępna opinia technicznych badań podłoża gruntowego - Osiedle   Wilanów (RAP) w Warszawie -  zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "RAP"                   IMPORT-EXPORT, Warszawa, ul. Kredytowa 6 -  paĽdziernik/listopad 1991 rok.

 

22. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego - "Budynek  jednorodzinny 6-segmentowy przy ul. Tanecznej 69A w Warszawie -  zleceniodawca: "EBEJOT" Sp. z o.o., 02-820 Warszawa,  ul. Wantule 10 - luty 1992 rok.

 

23. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego - "Osiedle domków - ul. Syta w Warszawie" -   zleceniodawca: TERBI-CO - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe,                   02-511 Warszawa, ul. Morskie Oko 2.

 

24. Dokumentacja badań geofizycznych na zbiorniku-osadniku wód  dołowych KWK "BOGDANKA" k/Łęcznej -  zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SPECTRUM"                   Sp. z o.o. - Lublin - maj 1992 rok.

 

25. Dokumentacja kontrolnych badań zagęszczenia gruntu dla odcinka  zapory w Zemborzycach po przeprowadzonej wibroflotacji -  zleceniodawca: Miejski O¶rodek Sportu i Rekreacji "BYSTRZYCA" -  20-609 Lublin, ul. Filaretów 44 - czerwiec 1992 rok.

 

26. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla stacji  uzdatniania wody w m. Majdan, gm. Wi±zowna, woj. stołeczne  warszawskie -  zleceniodawca: "JUMARK" Sp. z o.o., 00-469 Warszawa -  lipiec 1992 rok.

 

27. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla budynku  mieszkalnego przy ul. Modzelewskiego Spółdzielni Inwalidów  Wojennych i Wojskowych w Warszawie - zleceniodawca: Mławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "INSBUD",  Mława, ul. Piłsudzkiego 39 - lipiec 1992 rok.

 

28. Sprawozdanie z technicznych badań podłoża gruntowego dla budynku  przy ul. Wróblewskiego Nr 29 w Warszawie -   zleceniodawca: Marianna KuĽma, Warszawa, ul. Wróblewskiego 29 - wrzesień 1992 rok.

 

29. Techniczne badania podłoża gruntowego dla stacji paliw - m. Solec  woj. stołeczne warszawskie -  zleceniodawca: Jacek Koprowicz - wrzesień 1992 rok.

 

30. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla budynku  CENTRUM BUSSINESU w Warszawie przy ul. Modzelewskiego -  zleceniodawca: Mławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "INSBUD" SA -   Mława, ul. Piłsudzkiego 39 - paĽdziernik 1992 rok.

 

31. Wstępna opinia technicznych badań podłoża gruntowego dla terenu  pomiędzy ul. Parzniewsk±, Przejazdow± oraz przedłużeniem  ul. Południowej w Pruszkowie, woj. stołeczne warszawskie -  zleceniodawca: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,  Warszawa, ul.Krzywickiego 9 - listopad 1992 rok.

 

32. Wstępne rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych oraz opinia  o przydatno¶ci terenu położonego w Pruszkowie w rozgałęzieniu  ulic 3-go Maja i Domaniewskiej pod k±tem jego przydatno¶ci pod lokalizację cmentarza komunalnego - zleceniodawca: Urz±d Miejski w Pruszkowie - grudzień 1992 rok.

 

33. Opinia geotechniczna w pomieszczeniu podziemnym realizowanego  budynku Banku Gospodarki Żywno¶ciowej przy ul. Chełmskiej 21 w  Warszawie -  zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "VENESSA" Sp. z o.o., Warszawa, ul. Dereniowa 52 - styczeń 1993 rok.

 

34. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla projektowanej trasy kanalizacji ¶ciekowej wzdłuż ulic: Nowy Grodzisk, Szwedzka, Bankowa w Grodzisku Mazowieckim, woj. stołeczne warszawskie -  zleceniodawca: MOSTOSTAL PANEL CO  A Polish - U.S.A. Joint Venture - Warszawa, ul. E. Ciołka 15 -   styczeń 1993 rok.

 

35. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla projektowanego obiektu: "Pawilon Dystrybucji Hurtowej" PEPSICO FOODS  INTERNACJONAL/E. WEDEL SA - Warszawa, ul. Chrzanowskiego 14 -  zleceniodawca: MOSTOSTAL PANEL CO A Polish - U.S.A. Joint Venture - Warszawa, ul. E. Ciołka 15 -  marzec 1993 rok.

 

36. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla Pawilonu  Handlowego przy ul. Kleszczowej w Warszawie -  zleceniodawca: "CONSBUD" Sp. z o.o., Warszawa, ul. Księcia Janusza 45/47 - marzec 1993 rok.

 

37. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla Pawilonu  Motoryzacyjnego (wiata stalowa) firmy "RENAULT" AUTO-GRABCZYK  przy ul. Wrocławskiej 2 -  zleceniodawca: "RENAULT" AUTO-GRABCZYK, Warszawa, ul. Wrocławska 2 - kwiecień - maj 1993 rok.

 

38. Sprawozdanie z badań uzupełniaj±cych pod stopy fundamentowe dla "Pawilonu Dystrybucji Hurtowej" PEPSICO FOODS INTERNATIONAL/E.WEDEL Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 14 -  zleceniodawca: MOSTOSTAL PANEL CO, Warszawa, ul. E. Ciołka 15 - lipiec 1993 rok.

 

39. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla budowy nawierzchni drogowej przy ul. Tużyckiej w Warszawie -  zleceniodawca: Zakład Usług Projektowych "PRAGA" - Zakład Budżetowy Urzędu Dzielnicy-Gminy Praga Północ, Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 - lipiec 1993 rok.

 

40. Dokumentacja geologiczna - Uproszczona inwentaryzacja złoża piasku w miejscowo¶ci Nowe Ręczaje (działki Nr 167/1 i 167/2), gmina Po¶więtne, woj. siedleckie -  zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WIG"   Spółka z o.o. Joint Venture - - Wołomin, ul. Kobyłkowska 12 - sierpień 1993 rok.

 

41. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla budowy nawierzchni drogowej przy ul. Brzeziny w Warszawie -  zleceniodawca: Zakład Usług Projektowych "PRAGA" - Zakład Budżetowy Urzędu Dzielnicy-Gminy Praga Północ, Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 - sierpień 1993 rok.

 

42. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla domu mieszkalnego przy ul. Białozora 33 w Warszawie -  zleceniodawca: Ryszard G±sior, Warszawa, ul. Wita Stwosza 44/2 -  wrzesień 1993 rok.

 

43. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla projektu budowy Warsztatu Naprawy Sprzętu Medycznego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 -  zleceniodawca: Walter Krzysztof, Warszawa, ul. Gołuchowska 11/10 -  luty 1994 rok.

 

44. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla wykonania  kolektora kanalizacji oraz nawierzchni drogi przy ul. Piotra  Wysockiego w Warszawie -  zleceniodawca: Zakład Usług Projektowych "PRAGA", Warszawa,  ul. ks. Kłopotowskiego 15 - marzec 1994 rok.

 

45. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla obiektu  przy ul. Głogowskiej 31 w Warszawie -  zleceniodawca: Anna Flis - kwiecień 1994 rok.

 

46. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego pod rozbudowę  "Fabryki Słonych Przek±sek" przy ul. Zachodniej w Grodzisku Maz.  zleceniodawca: MOSTOSTAL PANEL CO, Warszawa, ul. E. Ciołka 15 - maj 1994 rok.

 

47. Dokumentacja geologiczna dla trasy kanałów sanitarnych: ul. Lawinowa, ul. K±kolowa w osiedlu Miedzeszyn w Warszawie -  zleceniodawca: Urz±d Dzielnicy-Gminy Warszawa Praga Południe, Warszawa, ul. Grochowska 274 - maj 1994 rok.

 

48. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla obiektu PIZZA HUT - KFC w Warszawie przy ul. Stawki -  zleceniodawca: TAYLOR WHALLEY SPYRA (POLAND) SA, Warszawa, ul. Czackiego 3/5 pok. 236 - maj 1994 rok.

 

49. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla obiektu mieszkalnego przy ul. Królowej Marysieńki 60 w Warszawie -  zleceniodawca: Andrzej Stańczyk, Warszawa, ul. Żelazna 53/62 -  lipiec 1994 rok.

 

50. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego - osiedle "Chrobry" - II przedsięwzięcie - budynki Nr 20, 21, 22, 23, 24, 25  Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "DOM" w Warszawie Włochach -  zleceniodawca: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "DOM", Warszawa,  ul. Solipska 33A - lipiec 1994 rok.

 

51. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego pod budynek  dwukondygnacyjny zlokalizowany nad skarp± przy ul. Dominikańskiej w Warszawie -  zleceniodawca: Spółdzielnia "INWEST-DOM" w Warszawie - sierpień 1994 rok.

 

52. Badania geologiczne dla potrzeb opracowania fizjografii dla Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oznaczonego w planie ogólnym miasta Milanówek symbolem  GB MW/MN -   zleceniodawca: Urz±d Miasta Milanówek, Milanówek, ul. Mickiewicza -  lipiec - sierpień 1994 rok.

 

53. Sprawozdanie z technicznych badań podłoża gruntowego pod mur  oporowy dla obiektu "Wilanowska" Spółdzielni "INWEST-DOM" w Warszawie -  zleceniodawca: Spółdzielnia "INWEST-DOM" Warszawa - wrzesień 1994 rok.

 

54. Sprawozdanie z badań hydrogeologicznych dla obiektu w m. Jaworowa, gm. Raszyn -    zleceniodawca: Halina Kolak, 39-220 Pilzno, Lipiny 13 -  listopad 1994 rok.

 

55. Dokumentacja z badań kontrolnych zagęszczenia gruntu po przeprowadzonej wibroflotacji przy kanałach wlotowych Wodoci±gu Północnego w Wieliszewie -  zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji, Zakład Wodoci±gu Północnego, Wieliszew n/Zalewem Zegrzyńskim, ul. 600-lecia 20 - listopad 1994 rok.

 

56. Badania geotechniczne dla potrzeb okre¶lenia przyczyn spękań ¶cian w Pawilonie socjalno-gospodarczym Dzielnicowego O¶rodka Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa Targówek przy ul. Blokowej 3 -  zleceniodawca: Dzielnicowy O¶rodek Sportu i Rekreacji Gminy Warszawa - Targówek, Warszawa, ul. Łabiszyńska 20 -  listopad 1994 rok.

 

57. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego pod budynek  mieszkalny przy ul Biedronki 40 w Warszawie -   zleceniodawca: "SANUI" Sp. z o.o. Warszawa, ul. Białobrzeska 35/2. - grudzień 1994 rok / styczeń 1995 rok.

 

58. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego pod rozbudowę hali rozlewni Zakładów Spirytusowych w Józefowie k/Błonia -  zleceniodawca: MOSTSOSTAL PANEL CO, Warszawa, ul. E. Ciołka 15 -  luty 1995 rok.

 

59. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy Auto-Salonu  NISSAN i VOLVO w Warszawie, ul. Puławska - ul. Taneczna (dziaka Nr 35/2). -  zleceniodawca: Paweł Zaborowski, Warszawa, ul. Bokserska 4 - luty 1995 rok.

 

60. Dokumentacja geotechniczna dla obiektu: O¶rodek Konferencyjno- Szkoleniowo-Hotelowy w Warszawie - Falenicy -  zleceniodawca: EUROPOL GAZ SA, Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 61 - marzec 1995 rok.

 

61. Dokumentacja geotechniczna dla obiektu: Budynek apartamentowo-mieszkalny - Warszawa, ul. Podchor±żych 75/77 -  zleceniodawca: Kancelaria Inwestycyjna "Property Project" Warszawa, al. Jerozolimskie 47/4 - marzec 1995 rok.

 

62. Sprawozdanie z badań geotechnicznych pod dom jednorodzinny we wsi Laszczki przy ul. Leszczynowej -  zleceniodawca: Pan Maciej Adamski - kwiecień 1995 rok.

63. Dokumentacja geotechniczna kanałów sanitarnych na trasie ulic: Rybie, Kalwaryjska, Skierniewicka, Nowa, Kilińskiego w Górze Kalwarii, woj. stołeczne warszawskie -  zleceniodawca: Zakład Projektowania - Kosztorysowania i Nadzoru  Budowlanego, Warszawa, ul. Igańska 32/19 -  kwiecień 1995 rok.

 

64. Dokumentacja geotechniczna pod rozbudowę oczyszczalni ¶cieków w Ostrowii Mazowieckiej, woj. ostrołęckie -  zleceniodawca: Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego  "CTBK" w Warszawie Sp. z o.o. - 02-078 Warszawa, ul. Krzywickiego 9 - maj 1995 rok.

 

65. Dokumentacja geotechniczna dla budowy estakady - pochylni przy ul. Racjonalizacji 6/8 w Warszawie na terenie IMBiGS -  zleceniodawca: Instytut Materiałów Budowlanych i Górnictwa Skalnego - Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 - czerwiec 1995 rok.

 

66. Dokumentacja geotechniczna dla trasy wodoci±gu przy ulicach: Odkryta, Sprawna - Warszawa - Tarchomin -  zleceniodawca: Zakład Usług Projektowych "BIAŁOŁĘKA" - Warszawa, ul. ks. Kłopotowskiego 15 - sierpień 1995 rok.

 

67. Dokumentacja geotechniczna dla Wytwórni Leków w m. Pieńków, woj. stołeczne warszawskie -  zleceniodawca: Laboratorium Farmaceutyczne "ADAMET" - 01-644  Warszawa, ul. Dembińskiego 13 - wrzesień 1995 rok.

 

68. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego dla budowy  nawierzchni drogowej o długo¶ci 7740 m wzdłuż ulic: Dolna, Polna,  Nowowiejska, Starowiejska, 3-go Maja, My¶liwska w miejscowo¶ci  Łochów, woj. siedleckie -  zleceniodawca: "COMPLOT" Usługi Projektowe - Warszawa, ul. Mokotowska 51/53 m. 49 - listopad 1995 rok.

 

69. Dokumentacja geotechniczna dla obiektu: Warsztat samochodowy Warszawa, ul. Chodzieska - ul. Panoramy - działka Nr 115 -  zleceniodawca: Pan Janusz Żelski - 03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 38/40A m. 117 - styczeń 1996 rok.

 

70. Dokumentacja geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego obiekt: Biurowiec - Warszawa, ul. Mariensztat 8 -  zleceniodawca: GNP - Architekci Sp. z o.o. - Warszawa,   ul. Kasprzaka 25 - luty 1996 rok.

 

71. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego pod budynki mieszkalne przy ul. Powstańców Warszawy w Piasecznie dla Spółdzielni "JEDNO¦Ć" -  zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNO¦Ć" - 05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 32A - marzec 1996 rok.

 

72. Dokumentacja geotechniczna badania podłoża gruntowego pod dom  jednorodzinny przy ul. J. Nowaka 23 w Pułtusku, woj. ciechanowskie -  zleceniodawca: Sławomir Sobolewski - Pułtusk, ul. Tysi±clecia 9/38 - marzec 1996 rok.

 

73. Dokumentacja geotechniczna pod hale produkcyjne i budynki magazynowe dla Zakładu Produkcyjnego "KAMIS" w m. Stefanowo, gm, Lesznowola, woj. stołeczne -  zleceniodawca: "ZEBRA ART STUDIO" -00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140/104 - kwiecień 1996 rok.

 

74. Sprawozdanie z badań geotechnicznych gruntu pod dom w m.Wi±zowna Ko¶cielna, gm. Wi±zowna, woj. stołeczne -  zleceniodawca: Pan Artut Gortych - maj 1996 rok.

 

75. Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego pod dom mieszkalny w m. Marynino, gm. Serock, woj. stołeczne -  zleceniodawca: Pani Beata Wioloncelista, 01-242 Warszawa  ul. Prymasa Tysi±clecia 95 m 99 - czerwiec 1996 rok.

 

76. Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego dla oczyszczalni ¶cieków w Moczydłowie, gm. Góra Kalwaria, woj. stołeczne -  zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Górze Kalwarii -  czerwiec 1996 rok.

 

77. Dokumentacja geologiczna dla trasy kanałów ul. Wieczorkiewicza, ul. Konwisarska, ul. Gawędziarzy w osiedlu Rembertów w W-wie -  zleceniodawca: firma "COMPLOT" Paweł Kucharczyk Usługi Projektowe - ul. I Poprzeczna, 04-602 Warszawa - czerwiec 1996 r.

 

78. Dokumentacja geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego pod rozbudowę Rozdzielni Gazu w m. Sulejówek, woj. stołeczne -  zleceniodawca: GNP "ARCHITEKCI", Warszawa, ul. Kasprzaka 25 - czerwiec 1996 rok.

79. Sprawozdanie z badań geotechnicznych gruntu pod oczyszczalnię ¶cieków dla motelu w m. Łochów, woj. siedleckie -  zleceniodawca: Pan Wojciech Idzi - m. Budziska, gm. Łochów -  - czerwiec 1996 rok.

 

80. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb rozbudowy budynku przy ul. Zielnej 37 w Warszawie (Report soil investigation for proposed extension of a building at 37 Zielna Street in Warsaw) -  zleceniodawca: Union International Consulting Luxembourg;    - Biuro Projektuj±ce: Beton Stal S.A. Warszawa - czerwiec / lipiec 1996 rok.

 

81. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca osiedla przy ul. Szkolnej w Iwicznej k/Piaseczna, woj. stołeczne -  zleceniodawca: firma "COMPLOT" - Józefów k/Warszawy,  ul. Godebskiego 49A - lipiec 1996 rok.

 

82. Dokumentacja geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego pod 4-piętrowy budynek biurowo-usługowy, ul. Pułkowa 58 w Warszawie -  zleceniodawca: firma L.C. ELEKTRONIK, Warszawa, ul. Swarzewska 40 - lipiec 1996 rok.

 

83. Sprawozdanie z badań geotechnicznych gruntu pod urz±dzenie  chłodnicze na obiekcie TOR STEGNY w Warszawie -  zleceniodawca: Przemysłowe Urz±dzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne Biuro Usług Wielobranżowych "BETA" Sp. z o.o. - lipiec 1996 rok.

 

84. Sprawozdanie z badań geotechnicznych pod budowę domu przy  ul. Iskry 21 w Warszawie (os. Groty) -  zleceniodawca: Pani Lita Zarzycka, Warszawa, ul. Iskry 21 -  sierpień 1996 rok.

 

85. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego pod budynek mieszkalny przy ul. Sikorskiego wPiasecznie dla Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDNO¦Ć"  - zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNO¦Ć", 05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 22A - wrzesień 1996 rok.

 

86. Dokumentacja geotechniczna pod trzy hale produkcyjno-magazynowe dla rozbudowy Zakładów Płyt Wiórowych w Grajewie, ul. Wiórowa 1, woj.łomżyńskie - zleceniodawca: Mostostal Panel Company Sp. z o.o., Warszawa, ul. E.Ciołka 15 - paĽdziernik 1996 rok.

 

87. Dokumentacja geotechniczna pod prasy mechaniczne na terenie hali tłoczni w Nowym Dworze Maz., ul. Okunin 131, woj. stołeczne - zleceniodawca: "FORM-TECHNIK", 05-126 Nieporęt, ul. Dworcowa 25A - paĽdziernik 1996 rok.

 

 88. Dokumentacja geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego pod budynek mieszkalny przy ul. Pogodnej w Pruszkowie, woj.  stołeczne -  zleceniodawca: Pan Romuald Kraczkowski, Pruszków, ul. Pogodna - listopad 1996 rok.

 

89. Dokumentacja geofizyczna oraz technicznych badań podłoża gruntowego dla projektowanego zbiornika wodnego w Jastkowie k/Lublina - zleceniodawca: "STRUCTUM" Lublin, ul. Niepodległo¶ci 25 - grudzień 1996 rok.

 

90. Wstępne rozpoznanie warunków hydrogeologicznych na podstawie badań  geofizycznych i wierceń badawczych -  zleceniodawca: "STRUCTUM" Lublin, ul. Niepodległo¶ci 25   -      listopad 1996 rok.

 

91. Dokumentacja geotechniczna pod rozbudowę Amerykańskiej Szkoły  Podstawowej Niepublicznej Nr 44 przy ul. Dembego 18 na Ursynowie w Warszawie - zleceniodawca: Amerykańska Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 44, 02-796 Warszawa, ul. Dembego 18 - listopad 1996 rok.

 

92..Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego w zwi±zku z uruchomieniem nowej linii produkcyjnej na terenie Zakładów Płyt Wiórowych w  Grajewie woj. łomżyńskie - styczeń 1997 rok.

 

93. Dokumentacja geotechniczna na działce p. Grzegorczyków pod budowę  domu przy ul. Dzieci Polskich 65 w Warszawie - Międzylesiu -  zleceniodawca: Państwo Grzegorczykowie - marzec 1997 rok.

 

94, Sprawozdanie z badań geotechnicznych pod teren zjeżdżalni do basenu na terenie basenów "MOCZYŁO" w Warszawie przy ul. Górczewskiej -  zleceniodawca: "MODULEX" Sp.  o.o., Warszawa, ul. Górczewska 69/73 - marzec 1997 rok.

 

95. Dokumentacja badań podłoża gruntowego pod budowę bloku mieszkalnego  przy ul.Długa, Płocka w Mławie, woj. ciechanowskie -  zleceniodawca: Spółdzielnia Budowlana w Mławie - marzec 1997 rok.

 

96. Dokumentacja geotechniczna, temat: Obwodnica miasta Białobrzegi  (droga ekspresowa S-7) gminy Białobrzegi, Promna, woj. radomskie -  zleceniodawca: "PROFIL" - Zakład Usług Technicznych Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 - kwiecień 1997 rok.

 

97. Okre¶lenie przepuszczalno¶ci gruntów pod projektowan± rozbudowę  zbiornika wodnego w Zamo¶ciu - zleceniodawca: "STRUCTUM" Lublin, ul. Niepodległo¶ci 25 - maj 1997 rok.

 

98. Dokumentacja geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego - Budynek biurowo-mieszkalny ul. Domaniewska / ul. Langego w Warszawie - zleceniodawca: "Aardom" Sp. z o.o. Warszawa, ul. Marszałkowska 53/46 - maj 1997 rok.

 

99. Dokumentacja geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego pod dom jednorodzinny w Milanówku przy ul. Okrzei - zleceniodawca:  Pani Ewa Kajzer - Warszawa, ul. Słowackiego 25/14 - maj 1997 rok.

 

100. Dokumentacja geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego - Budynki czterokondygnacyjne, ul. Czajewicza 8/10 w Piasecznie - zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNO¦Ć" Piaseczno, ul. Fabryczna 32A - czerwiec 1997 rok.

 

101. Dokumentacja geotechniczna technicznych badań podłoża gruntowego - Dom jednorodzinny w m. Pieńków, gm. Czosnów, woj. stołeczne - zleceniodawca: Pani Solamonik - czerwiec 1997 rok.

 

102. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego pod dom jednorodzinny, ul. Przekorna w Warszawie - zleceniodawca: Pan Piotrowski - czerwiec 1997 rok.

 

103. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych terenu położonego pomiędzy ul. Dworcow±, Kniaziewicza, Nadarzyńsk± w Piasecznie - zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "LECH" w Piasecznie,

ul. Młynarska 19 - lipiec 1997 rok.

 

104. Sprawozdanie z rozpoznania geologicznego na terenie boiska szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 314, Warszawa, ul. Porajów 3 - zleceniodawca:  Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Warszawa Białołęka, 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 58 - czerwiec 1997 rok.

 

105. Sprawozdanie z kontroli zagęszczenia Wałów Wi¶lanych na odc. Buraków - Kazuń Nowy (km: 0+000 - 21+800), woj. stołeczne warszawskie - zleceniodawca: Projektowanie Hydrotechnicznych Budowli "PROHYDROBUD" Edward Curyło - 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 11 - lipiec 1997 rok.

 

106. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla osiedla "Żeromskiego 9"w  Piasecznie, woj. stołeczne - zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane "LECH", Piaseczno, ul. Młynarska 19/101 - sierpień 1997 rok.

 

107. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego pod budynek jednorodzinny, Warszawa,

ul. Trakt Lubelski 300 - zleceniodawca: Pan W. Całka - sierpień 1997 rok.

 

108. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod projektowan± drogę przy ul. W±brzeskiej w Warszawie - zleceniodawca: AKONSULT mgr inż. Adam Kluj, 04-787 Warszawa, ul. Patriotów 277 - wrzesień 1997 rok.

 

109. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych na działce przy ul. Puławskiej 579 w Warszawie - zleceniodawca: MAKRO-BUDOMAT Development Sp. z o.o. 00-367 Warszawa, ul. Kopernika 8/18 m 26 - wrzesień 1997 rok.

 

110. Sprawozdanie z badań uzupełniaj±cych do tematu: Obwodnica miasta Białobrzegi (droga ekspresowa S-7) - kolizja z drog± Białobrzegi - Bobrek, gmina: Białobrzegi, woj. radomskie - zleceniodawca: Zakład Usług Technicznych Budownictwa Ogólnego "PROFIL" Sp. z o.o., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 - paĽdziernik 1997 rok

 

111. Opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego dla projektu budowy oczyszczalni ¶cieków komunalnych, m. Moczydłowo k/Góry Kalwarii, woj. stołeczne - zleceniodawca: SHW Holter Wasser-technik (Polska) Spółka z o.o. - 02-495 Warszawa, ul. Dzieci Polskich - 48 - listopad 1997 rok.

 

112. Dokumentacja geologiczna pod budowę mostu kolejowego w km 117,1+58,45 linii E-20 na rzece Krzna Północna (teren gminy Łuków), woj. siedleckie - zleceniodawca: Biuro Projektów Kolejowych w Lublinie, ul. Okopowa 5 - listopad 1997 rok.

 

113. Projekt prac geologicznych dla opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dla modernizacji Zespołu Basenowego "INFLANCKA" w Warszawie - zleceniodawca: Warszawskie O¶rodki Wypoczynku "WISŁA", 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna 5 - grudzień 1997 rok.

 

114. Sprawozdanie z badań no¶no¶ci konstrukcji jezdni i wodno-gruntowych  przy ul. Mehoffera (odc. ul. Płudowska - ul. ¦wiatowida) w Warszawie - zleceniodawca:  Zespól Usług Projektowych "BIAŁOŁĘKA" - Warszawa, ul. Modlińska 197 - listopad/grudzień 1997 rok.

 

115. Opinia geotechniczna dla projektu budowy domu przy ul. Trzcinowej w Warszawie - zleceniodawca: Pan Andrzej PENSIEK - Warszawa, ul. Sabały 46 m.13 - grudzień 1997 rok.

 

116. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych dla ulicy Nowodworskiej i Odkrytej na terenie gminy Warszawa-Białołęka - zleceniodawca: "COMPLOT" - grudzień 1997 rok.

 

117. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla budynku mieszkalnego w kwartale ulic: Waryńskiego, Nowowiejskiej, Mokotowskiej, Pl. Zbawiciela w Warszawie - zleceniodawca: PROJEKT MENAGEMENT, Warszawa,

ul. Rakowiecka 36 - styczeń 1998 rok.

 

118. Projekt Prac Geologicznych dla opracowania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla modernizacji drogi krajowej Nr 17 Warszawa - Lublin od km 60+300 do 76+050, woj. siedleckie i lubelskie, gminy Sobolew, Trojanów, Ryki - zleceniodawca: Zakład Usług Technicznych Budownictwa Ogólnego "PROFIL" Sp. z o.o. Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 –

styczeń 1998 rok.

 

119. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla tematu: Modernizacja Zespołu Basenowego "Inflancka" w Warszawie - zleceniodawca: Warszawskie O¶rodki Wypoczynku "WISŁA", Warszawa, ul. Szpitalna 5 - styczeń 1998 rok.

 

120. Opinia geotechniczna badań podłoża gruntowego pod magazyny wyrobów gotowych na terenie firmy "ORIFLAME" w Warszawie, ul. Bohaterów Warszawy 2, gmina Warszawa - Ursus - zleceniodawca: MOSTOSTAL PANEL CO, Warszawa, ul. E. Ciołka 15 - luty 1998 rok.

 

121. Dokumentacja badań podłoża gruntowego pod pawilon, Serock, ul. Retmańska, woj. stołeczne - zleceniodawca: "EDYTOR" Spółka Akcyjna, 00-950 Warszawa, ul. Marszałkowska 140 - luty 1998 rok.

 

122. Opinia o warunkach gruntowo-wodnych pod projektowane budynki w osiedlu "Zawady" gmina Warszawa-Wilanów - zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Inicjatywa Ekologiczna", Warszawa, ul. Filtrowa 1 - luty 1998 rok.

 

123. Sprawozdanie z badań geologicznych przy ul. Ołówkowej 30 w Warszawie pod budowę domu (wła¶ciciel p. Marek i Eliza Grzegorzewscy).

 

124. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla modernizacji drogi krajowej Nr 17 Warszawa-Lublin km 60+300 - 76+050, woj.siedleckie, gminy Sobolew, Trojanów, woj. lubelskie, gmina Ryki - zleceniodawca: Zakład Usług Technicznych Budownictwa Ogólnego "PROFIL" Sp. z o.o. - Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 - kwiecień 1998 rok.

 

125. Projekt Prac Geologicznych dla opracowania Dokumentacji Geologiczno-inżynierskiej uproszczonej dla Szkoły Podstawowej przy ul. Strumykowej w gminie Warszawa-Białołeka - zleceniodawca: Zakład Usług Projektowych "BIAŁOŁĘKA" - 03-122 Warszawa, ul. Modlińska 197 - marzec 1998 rok.

 

126. Sprawozdanie z badań gruntowo-wodnych na posesji przy ul. Bażanciej Nr 52A w Warszawie - zleceniodawca: Pan Tadeusz Żochowski, 02-562 Warszawa, ul. Odolańska 20 m 7 - kwiecień 1998 rok.

 

127. Dokumentacja z technicznych badań podłoża gruntowego - Szkoła Podstawowa - sala gimnastyczna, m. Gozdowo, woj. płockie - zleceniodawca: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie - maj 1998 rok.

 

128. Projekt Prac Geologicznych dla opracowania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uproszczonej dla projektowanego osiedla wielorodzinnego w rejonie ulic: Szkolnej i Obrębowej w m. Jabłonna, gm. Jabłonna, woj. stołeczne - zleceniodawca: Pan Franciszek POLEDNIUK, 02-792 Warszawa, ul. Lasek Brzozowy - maj 1998 rok.

 

129. Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych na działce (Nr ewid. 23) przy ul. Poloneza w Warszawie - zleceniodawca: PPUiH "COMEX" Sp. z o.o. 02-830 W-wa,ul. Gawota 38 - czerwiec 1998 rok.

 

130. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla Projektowanego osiedla Domów Wielorodzinnych w rejonie ulic: Szkolnej i Obrębowej w m. Jabłonna; zleceniodawca: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "MAZOWSZE" –

00-138 Warszawa, ul. Ptasia 4. - lipiec 1998 rok.

 

131. Opinia o warunkach gruntowo-wodnych na działce o powierzchni ca 50 ha zlokalizowanej przy Trasie Toruńskiej w Warszawie, gmina Warszawa-Białołęka - zleceniodawca: OPTIMUM s.c. Łomianki, ul. Ko¶cielna Droga 12 - lipiec 1998 rok.

132. Projekt Prac Geologicznych dla opracowania Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej dla budynku biurowego 6-kondygnacyjnego przy ul. Jutrzenki 185 w Warszawie - zleceniodawca: TAIFUN Real  Spółka z o.o. - 00-660 Warszawa, ul. Koszykowa 59/4 - lipiec 1998 rok.

 

133. Opinia o warunkach gruntowo-wodnych na obszarze objętym projektem kanalizacji w rejonie ulic: Konwisarska, Szatkowników na terenie gminy Warszawa-Rembertów - zleceniodawca: Inicjatywa Lokalna Budowy Kanalizacji Sanitarnej Obszaru "Konwisarska-Szatkowników" - 04-408 Warszawa, ul. Rasztowska 13 - lipiec 1998 rok.

 

134. Projekt Prac Geologicznych dla opracowania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uproszczonej dla: Przedsięwzięcie budowlane - Centrum Handlowe (supermarkety, pomieszczenia handlowe na wynajem, kompleks kinowy) przy Al. Jerozolimskich w Warszawie - zleceniodawca: Mostostal Panel Company Polish-USA Joint Venture, 01-445 Warszawa, ul. E. Ciołka 15 - sierpień 1998 rok.

 

135. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona pod 6-7-kondygnacyjny budynek biurowy przy ul. Jutrzenki 185 w Warszawie - zleceniodawca: "TAIFUN" Real Spółka z o.o., 00-660 Warszawa, ul. Koszykowa 59/4 - wrzesień 1998 rok.

 

136.  Sprawozdanie z badań geologicznych przeprowadzonych dla okre¶lenia warunków wodno-gruntowych pod projektowany dom jednorodzinny w m. Ło¶, gm. Piaseczno, woj. stołeczne -  zleceniodawca:     - sierpień 1998 rok.

 

137. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla odwodnienia i projektu ulicy Mehoffera w Warszawie - inwestor: Zakład Usług Projektowych Białołęka - Warszawa, ul. Modlińska 189 - wrzesień 1989 rok.

 

138. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla projektowanego Centrum Handlowego przy . Jerozolimskich w Warszawie - zleceniodawca: Mostostal Panel Co 01-445 Warszawa, ul. E. Ciołka 15 - paĽdziernik 1998 rok.

 

139. Projekt Prac Geologicznych dla opracowania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uproszczonej dla budynku biurowo-mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej i ul. Langego w Warszawie - inwestor "Aarrdom" Sp. z o.o. W-wa, ul. Marszałkowska 53/46 - paĽdziernik 1998 rok.

 

140. Dokumentacja geofizyczna oraz opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla projektowanego zbiornika wodnego w Pilszczynie k/Lublina - zleceniodawca: Lubelska Fundacja  Ochrony ¦rodowiska Naturalnego w Lublinie, ul. Długa 13a - paĽdziernik 1998 rok.

 

141. Dokumentacja geofizyczna oraz opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla projektowanego zbiornika wodnego w Snopkowie k/Lublina - zleceniodawca: Lubelska Fundacja  Ochrony ¦rodowiska Naturalnego w Lublinie, ul. Długa 13a - paĽdziernik 1998 rok.

 

142. Dokumentacja geofizyczna oraz opinia o warunkach gruntowo-wodnych dla projektowanego zbiornika wodnego w Jakubowicach k/Lublina - zleceniodawca: Lubelska Fundacja  Ochrony ¦rodowiska Naturalnego w Lublinie, ul. Długa 13a - paĽdziernik 1998 rok.

 

143. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla Fabryki Tektury Falistej i Opakowań w m. Całowanie, gm. Karczew, woj. stołeczne - inwestor BIG CARTON Warszawa, Całowanie - paĽdziernik 1998 rok.

 

144. Sprawozdanie z badań kontrolnych dla rozbudowy Fabryki Słonych Przek±sek w Grodzisku Maz., woj. stołeczne - inwestor: Mostostal Panel Company A Polish-USA Joint Venture, Warszawa, ul. E. Ciołka 15 - paĽdziernik 1998 rok.

 

145. Projekt Prac Geologicznych dla opracowania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej uproszczonej dla budynków w osiedlu Zawady, gmina Warszawa-Wilanów - zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "INICJATYWA EKOLOGICZNA" Warszawa, ul. Filtrowa 1 - listopad 1998 rok.

 

146. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla budynku biurowo-mieszkalnego przy ul. Domaniewskiej i ul. Langego w Warszawie, inwestor:  Firma "Aardom" Sp. z o.o., Warszawa, ul. Marszałkowska 53/46 - grudzień 1998 rok..

 

147. Projekt Prac Geologicznych dla opracowania Dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla budowy Zespołu Biurowców  przy .Al. Jerozolimskich w Warszawie, inwestor: Firma "Yenigun Polska" Warszawa, ul. Wiertnicza 156, wykonawca: "8 STAR" Spółka z o.o. Opypy 13A, 05-826 Grodzisk Mazowiecki.

 

148. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku magazynowego położonego przy ul. Klasyków w Warszawie – inwestor: "BAUMA" S.A., 01-230 W-wa, ul. Skierniewicka 16/20 – marzec 1999 rok.

 

149. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. 1-go Maja w Ożarowie Maz. (działka Nr 2/2) – zleceniodawca: Krzysztof Grzyliński, Warszawa, ul. Dobosza 5/29 – marzec 1999 rok.

 

150. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. 1-go Maja w Ożarowie Maz. (działka Nr 2/3) – zleceniodawca: Barbara Bybrowska, 00-086 Warszawa, ul. Bielańska 3/23 –

marzec 1999 r.

 

151.  Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Słonecznej w Chotomowie, dz. Nr 260/22; 259/22 – zleceniodawca: Anna, Paweł Strubińscy, Warszawa, ul. Pawia 4 m 8 – kwiecień 1999 rok.

 

152. Opinia geotechniczna pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Fletniowej w Warszawie – zleceniodawca: Joanna Hołda, 03-516 W-wa, ul. Piotra Skargi 58A/72 – kwiecień 1999 rok.

 

153.  Opinia geotechniczna pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Le¶nej w Hornówku, gm. Izabelin, woj. Mazowieckie – zleceniodawca: Beata Dębowska – kwiecień 1999 rok.

 

154. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grudzie w Legionowie – zleceniodawca: Jadwiga i Marek Kruszewscy, 05-120 Legionowo, ul. Sobieskiego 27 m 9. – maj 1999 rok.

 

155. Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych występuj±cych w podłożu budynku mieszkalnego położonego przy ul. Madalińskiego 38 w Warszawie – zleceniodawca: Zakład Remontowo-Budowlany Władysław WASZCZYNIUK, 02-557 Warszawa, ul. Bałuckiego 33/2 – maj 1999 rok.

 

156. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych występuj±cych w podłożu projektowanego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Komornickiej w Tarczynie – zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNO¦Ć"   05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 32A – czerwiec 1999 rok.

 

157. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych występuj±cych w podłożu trasy kanalizacji ogólnospławnej projektowanej w rejonie ulic: Kordiana, Pielgrzymów i Bombardierów w Warszawie – Rembertów – zleceniodawca: "SATMAL" Stanisław Malec, 05-120 Legionowo, ul. Kolejowa 84a – czerwiec 1999 rok.

 

158. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo-wodnych występuj±cych w podłożu projektowanego budynku magazynowego we wsi Stodzew, gm. Parysów – zleceniodawca: P.P.H. "KADAR" Dariusz Myrcha, 03-423 Warszawa,

ul. Mała 7/28 – czerwiec 1999 rok.

 

159. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Żeligowskiego w Chotomowie, gm. Jabłonna – zleceniodawca: AGENCJA A.K. 01-903 Warszawa, ul. M. D±browskiej 17/75 – czerwiec 1999 rok.

 

160. Projekt Prac Geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich podłoża projektowanego ko¶cioła parafialnego przy ul. Sobieskiego 15 w Warszawie – zleceniodawca: Prowincja Polska Zgromadzenia Księży ¶w. Pawła Barnabitów – czerwiec 1999 rok.

 

161. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Michała Spisaka2 w Warszawie – Ursusie – zleceniodawca: Pan Andrzej ¦mietanko, 02-495 Warszawa, ul. Spisaka 14 – lipiec 1999 rok.

 

162. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Podkowy 48 w Warszawie – zleceniodawca: Jacek ZAKS, W-wa,ul.Okocimska 3/11 – lipiec 1999 rok.

 

163. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla potrzeb posadowienia obiektu hotelowego przy ul. 17-go Stycznia w Warszawie – zleceniodawca: KONCEPT-2000, 05-090 Raszyn Falenty IMUZ – lipiec 1999 rok.

 

164. Dokumentacja geologiczno-inżynierska uproszczona dla posadowienia ko¶cioła na działce przy ul. Sobieskiego 15 w Warszawie – zleceniodawca: Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Barnabitów – sierpień 1999 rok.

 

165. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Konwaliowej w Chotomowie (działka Nr 773/22) – zleceniodawca: Agencja A.K., 01-903 Warszawa, ul. M. D±browskiej 17/75 – sierpień 1999 rok.

 

166. Opinia dotycz±ca budowy przydomowej oczyszczalni ¶cieków w Brwinowie, ul. Szkolna przy ul. Biskupickiej – zleceniodawca: Józef Dybiec, 05-825 Grodzisk Maz., ul. Bałtycka 10A m 23 – sierpień 1999 rok.

 

167. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Stołecznej 150 w Zaborowie – zleceniodawca: Bogdan Chmielecki, Zaborów, ul. Stołeczna 150 – sierpień 1999 rok.

 

168. Opinia dotycz±ca warunków budowy przydomowej oczyszczalni ¶cieków w Podkowie Le¶nej przy ul. Letniskowej 3A – zleceniodawca: Andrzej Sadkowski – 02-134 W-wa, ul. 1-go Sierpnia 36B/107 – wrzesień 1999 rok.

 

169. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Przemysława 27 w Warszawie – zleceniodawca: Lidia Bujak – 02-495 W-wa, ul. Przemysława 27 – wrzesień 1999 rok.

 

171. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca projektowanego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego położonego w Jabłonnie k/Warszawy – zleceniodawca: MENNICA INVEST Sp. z o.o. – 00-958 Warszawa, ul. Pereca 21 – wrzesień 1999 rok.

 

172. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca warunków posadowienia projektowanego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Sikorskiego 13 – 15 w Piasecznie – zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNO¦Ć" – 05-500 Piaseczno, ul. Fabryczna 32A – wrzesień 1999 rok.

173. Opinia geotechniczna dotycz±ca warunków posadowienia drogi w ulicy Mickiewicza w Piasecznie – zleceniodawca: "ALMA" – 02-777 Warszawa, ul. Magellana 3/4 – paĽdziernik 1999 rok.

 

174. Opinia geotechniczna dotycz±ca warunków posadowienia drogi w ulicy Lipy Królewskie w Piasecznie – zleceniodawca:  ILDOM – 02-679 W-wa, ul. Modzelewskiego 94/69 – paĽdziernik 1999 rok.

 

175. Opinia geotechniczna warunków posadowienia rozbudowy hali magazynowej firmy EDEN położonej przy ulicy Kazimierza Puławskiego w Konstancinie Jeziornej – zleceniodawca:- DECORUM ARCHITEKCI Sp. z o.o. ul.Promenada 1/3, 00-778 Warszawa – paĽdziernik 1999 rok.

 

176. Opinia geotechniczna dotycz±ca posadowienia projektowanej rezydencji położonej przy ul. Klonowej w Magdalence – zleceniodawca: DECORUM ARCHITEKCI Sp. z o.o. – 00-778 Warszawa, ul. Promenada 1/3 – paĽdziernik 1999 rok.

 

177. Opinia geotechniczna terenu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Kompanii "Kordian" 20 w Warszawie – zleceniodawca: Jen WIEREMIEJEWICZ – 05-820 Piastów, ul. Sobieskiego 4 m 1 – paĽdziernik 1999 rok.

 

178. Opinia geotechniczna dotycz±ca warunków posadowienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Lipowej 20 we wsi Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna, pow. Piaseczno – zleceniodawca: Bogusława i Wielisław Więzowscy, 00-768 Warszawa, ul. Kostrzewskiego 1 m 39 – listopad 1999 rok.

 

179. Opinia geotechniczna ustalaj±ca warunki posadowienia budynku mieszkalnego położonego przy  ul.  Grudzie 88 w Legionowie – zleceniodawca: Dorota i Wojciech Pajka, 05-120 Legionowo, ul. Broniewskiego 4/26 – listopad 1999 rok.

 

180. Opinia geotechniczna okre¶laj±ca warunki posadowienia budynku mieszkalnego przy ul. Grudzie (działka 8/4) w Legionowie – zleceniodawca: Adam Terakowski – 05-120 Legionowo, ul. Mireckiego 12a – listopad 1999 rok.

 

181. Opinia geotechniczna dotycz±ca warunków posadowienia budynku mieszkalnego położonego przy ul. Echa Le¶ne (nr ewidencyjny działki 5/4) – zleceniodawca: Monika i Marek Rębelscy, 03-214 Warszawa, ul. Kondratowicza 6/70 – listopad 1999 rok.

 

182. Opinia geotechniczna dotycz±ca warunków posadowienia budynków mieszkalnych położonych przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie – zleceniodawca: B&M Trading/B&M Computers – M. Makulska – 05-126 Nieporęt, ul. Kmicica 17 – grudzień 1999 rok.

 

183. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia budynków i masztu antenowego położonych przy ul. gen. Okulickiego w Piasecznie – zleceniodawca: Netia Telkom Mazowsze S.A.,  02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 – grudzień 1999 rok.

 

184. Opinia geotechniczna okre¶laj±ca warunki posadowienia domu mieszkalnego położonego przy zbiegu ulic Deotymy i Jodłowej w Konstancinie-Jeziornej – zleceniodawca: Aleksandra Łopatniuk, 02-587 Warszawa, ul. Wiktorska 18/3 – grudzień 1999 rok.

 

185. Dokumentacja (uproszczona) geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna okre¶laj±ca warunkiposadowienia budynków i warunki hydrogeologiczne terenu myjni cystern samochodowych przy ul. Duńskiej w Czosnowie, gm. Czosnów, pow. Nowy Dwór Maz., woj. stołeczne – zleceniodawca: Prywatne Biuro Projektów KALITA – 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 8 – styczeń 2000 r.

 

186. Wstępna opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych na działce położonej przy Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Banacha w Warszawie – inwestor Uniwersytet Warszawski, W-wa, ul. Krakowskie Przedmie¶cie 26/28 – luty 2000 rok.

 

187. Projekt prac geologicznych wykonania otworu studziennego celem ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych na terenie projektowanej myjni cystern samochodowych przy ul. Duńskiej w Czosnowie – zleceniodawca: Prywatne Biuro Projektów KALITA 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 8 – styczeń 2000 r.

 

188. Opinia geotechniczna dla projektowanej zabudowy zespołu W.T.W przy Wybrzeżu Ko¶ciuszkowskim w Warszawie – zleceniodawca: Mennica Invest Sp. z o.o., Warszawa, ul. Pereca 21 – luty 2000 r.

 

189. Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod projektowane osiedle domków jednorodzinnych Zielony Sad na działce położonej w Piasecznie przy ul. Energetycznej – zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego, 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 2 – luty 2000 r.

 

190. Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod projektowany domek jednorodzinny na działce położonej we wsi Stanisławów I w gminie Nieporęt – zleceniodawca: Cezary Warchoł, 05-126 Nieporęt,

ul. Czarnieckiego 32  - luty 2000 r.

 

191. Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod projektowan± nadbudowę jednej kondygnacji budynków zlokalizowanych w Warszawie Praga Północ, przy ul. Jagiellońskiej 45 – zleceniodawca: MONTEX Sp. z o.o. – 05-886 Komorów k/Warszawy, ul. Nadarzyńska 7 – marzec 2000 rok.

 

192. Dokumentacja geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych pod projektowan± halę magazynow± na działce położonej we wsi Stodzew – zleceniodawca: Robert i Zbigniew Feankowscy "MONTSTAL", 05-120 Legionowo,

ul. Sowińskiego 19/17 – kwiecień 2000 rok.

 

193. Wstępna opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych dla terenu położonego w Warszawie przy

ul. Podkowy 120 – zleceniodawca: Elas Business Services Poland J.V. Sp. z o.o. – 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 75c – kwiecień 2000 r.

 

194. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę domku jednorodzinnego położonego przy ul. Kajakowej w Warszawie – zleceniodawca: Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych p. Włodzimierz Tomczak,

03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1 p. 121 – maj 2000 r.

 

195. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę wielopoziomowego parkingu położonego przy ul. Pereca w Warszawie – zleceniodawca: Mennica Invest Sp. z o.o., 00-958 Warszawa, ul. Pereca 21 – maj 2000 r.

 

196. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Wojskiego w Markach – zleceniodawca: J.W. Construction, 05-091 Z±bki, ul. Radzymińska 326 – maj 2000 r.

 

197. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę domu jednorodzinnego przy ul. Biernata z Lublina 2 w Warszawie – zleceniodawca: Ewa Cieplak, 02-701 Warszawa, ul. Żywnego 23 m 17 – maj 2000 r.

 

198. Opinia geotechniczna dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę nawierzchni drogowej w Piasecznie przy ul. J. Marchlewskiego – zleceniodawca: Pracownia Projektowa "ILDOM", 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94/69 –

czerwiec 2000 r.

 

199. Opinia geotechniczna dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę nawierzchni targowiska miejskiego w Piasecznie przy ul. 22-go Lipca – zleceniodawca: Pracownia Projektowa "ILDOM", 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94/69 – czerwiec 2000 r.

 

200. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (uproszczona) dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę projektowanych hal zdjęciowych w warszawie przy ul. Chełmskiej 9 – zleceniodawca: Telewizja Polska S.A., 00-999 Warszawa,

ul. Woronicza 17 – czerwiec 2000 r.

 

201. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowania nadbudowy 1,5 kondygnacji budynku przy

ul. D±browskiego 46 w Warszawie – zleceniodawca: BonDomo, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 29/24 –

czerwiec 2000 r.

 

202. Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowania nadbudowy istniej±cego budynku oraz posadowienia budynku nowoprojektowanego przy ul. Czeczota 6 i 8 w Warszawie – zleceniodawca: Anita Fedorowicz, 02-607 Warszawa, ul. Czeczota 6 – czerwiec 2000 r.

 

203. Dokumentacja geotechniczna dla posadowienia bezpo¶redniego budynku parafialnego w Warszawie przy

ul. Sobieskiego 15 – zleceniodawca: Prowincja Polska Zgromadzenia Księży ¶w. Pawła Barnabitów – czerwiec 2000 rok.

 

204. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę stacji obsługi samochodów przy ul. Ostrobramskiej (działka Nr 36/2) w Warszawie – zleceniodawca: :BUDOPOL" S.A., 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 – lipiec 2000 rok.

 

205. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca terenu przeznaczonego pod budowę hali magazynowo-administracyjnej w miejscowo¶ci Skierdy, gm. Legionowo – zleceniodawca: Euromark Polska Sp. z o.o. 03-152 Warszawa, ul. Modlińska 244A – lipiec 2000 r.

 

206. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb stwierdzenia przyczyn powstania uszkodzeń budynku przy Alejach

Ujazdowskich 7 w  Warszawie – zleceniodawca: Komenda Główna Policji, Warszawa, ul. Puławska 148/150 –

 sierpień 2000 r.

 

207. Projekt Prac Geologicznych dla sporz±dzenia uproszczonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pod projektowan± halę sportow± z basenem przy ul. Banacha  w Warszawie – zleceniodawca: Uniwersytet Warszawski, Warszawa,

ul. Krakowskie Przedmie¶cie 26/28 – sierpień 2000 r.

 

208. Projekt Prac Geologicznych i Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska uproszczona dotycz±ca projektowanego osiedla mieszkaniowego "Bukowy Dworek" przy ul. Szkolnej 77 w Jabłonnie k/Warszawy – zleceniodawca: "Wilbur" Sp. z o.o. – 05-110 Warszawa, ul. Modlińska 102c – sierpień/wrzesień 2000 r.

 

209. Dokumentacja geotechniczna pod projektowan± halę magazynow± H-3 na działce położonej we wsi Stodzew, gm. Parysów – zleceniodawca: Robert i Zbigniew Frankowscy Zakład Usług Montażowych "MONTSTAL" – 05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 19/17 – wrzesień 2000 r.

 

210. Dokumentacja geotechniczna pod projektowan± halę magazynow± H-4 na działce położonej we wsi Stodzew, gm. Parysów – zleceniodawca: Robert i Zbigniew Frankowscy Zakład Usług Montażowych "MONTSTAL" – 05-120 Legionowo,

ul. Sowińskiego 19/17 – wrzesień 2000 r.

 

211. Dokumentacja geotechniczna pod projektowany pawilon usługowy na działce położonej w Warszawie przy ul. Burleski – zleceniodawca: Strażnica, Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Zwi±zek Wyznania ¦wiadków Jehowy

w Polsce – 05-830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14/16 – wrzesień 2000 r.

 

212. Opinia geotechniczna pod projektowan± nawierzchnię drogow± na ul. Asfaltowej w Sulejówku – zleceniodawca: "COMPLOT" Paweł Kucharczyk – Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – wrzesień 2000 r.

 

213. Opinia geotechniczna dla potrzeb projektowanego budynku w Warszawie przy ul. F. Hynka – zleceniodawca: BUDIMEX – Poznań S.A., 60-167 Poznań, ul. Wołowska 70 – paĽdziernik 2000 r.

 

214. Dokumentacja geotechniczna na działce Nr 1430 położonej przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie dla potrzeb budowy budynku internatu ZSZ i LO – zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Garwolinie,  08-400 Garwolin, ul. Staszica 15 – paĽdziernik 2000 r.

 

215. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (uproszczona) pod projektowan± halę sportow± z basenem przy ul. Banacha w Warszawie – zleceniodawca: Uniwersytet Warszawski, 00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie¶cie 26/28 – paĽdziernik 2000 r.

 

216. Opinia geotechniczna pod projektowan± nawierzchnię drogow± na ul. gen. Hallera w Sulejówku – zleceniodawca: COMPLOT Paweł Kucharczyk, Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – listopad 2000 rok.

 

217. Opinia geotechniczna dla planowanej dobudowy 1-go piętra wewn±trz hali Nr B zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Annopol 3 – zleceniodawca: System S – 02-570 Warszawa, al. Niepodległo¶ci 135 – listopad 2000 rok.

 

218. Sprawozdanie z badania próbek gruntu na terenie byłej stacji paliw Port Lotniczy "Okęcie" przy ul. 17-go Stycznia w Warszawie – inwestor: P.P. "Porty Lotnicze" – 00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1; zleceniodawca: POLIMEX CEKOP S.A. -  00-950 Warszawa, ul. Czackiego 7/9 – paĽdziernik 2000 r.

 

219. Dokumentacja technicznych badań podłoża gruntowego (Aneks do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektowanych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce przy Al. Jerozolimskich w Warszawie) – zleceniodawca: "8 STAR" Spółka z o.o. – 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 124/138 – listopad 2000 rok (wersja polska i angielska).

 

220. Opinia geotechniczna pod projektowan± nawierzchnię drogow± na ul. Żelaznej w Sulejówku – zleceniodawca: "COMPLOT" P. Paweł Kucharczyk – Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – listopad 2000 r.

 

221. Opinia geotechniczna pod projektowan± nawierzchnie drogow± na ul. Osiedlowej w Sulejówku – zleceniodawca: "COMPLOT" P. Paweł Kucharczyk – Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – listopad 2000 r.

 

222. Opinia geotechniczna pod projektowane rondo w rejonie al. Solidarno¶ci i ul. Okopowej – zleceniodawca: "COMPLOT" Paweł Kucharczyk – Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – listopad 2000 r.

 

223. Dokumentacja geotechniczna pod projektowany budynek parterowy na działce położonej w Warszawie przy ul. Augustówka 14 – zleceniodawca: "Zhermapol" Spółka z o.o. – Ltd. – 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 14 – grudzień 2000 r.

 

224.Opinia geotechniczna dotycz±ca projektu budowy dodatkowego stropu (antresoli) w hali magazynowej "Diamond Business Park" w Piasecznie przy ul. Fabrycznej / 22-go Lipca – zleceniodawca: "System S" Sp. z o.o. – 02-570 Warszawa, Al. Niepodległo¶ci 135 – styczeń 2001 r.

 

225.Opinia geotechniczna pod projektowan± przebudowę nawierzchni ul. Smolnej w Warszawie – zleceniodawca: COMPLOT P. Paweł Kucharczyk, Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – styczeń 2001 r.

 

226.Opinia geotechniczna pod projektowan± przebudowę nawierzchni ul. Gałczyńskiego w Warszawie – zleceniodawca: COMPLOT P. Paweł Kucharczyk, Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – styczeń 2001 r.

 

227.Opinia geotechniczna pod projektowan± przebudowę nawierzchni ul. Karmelickiej w Warszawie – zleceniodawca: COMPLOT P. Paweł Kucharczyk, Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – styczeń 2001 r.

 

228.Opinia geotechniczna pod projektowan± przebudowę nawierzchni ul. ks. Skorupki w Warszawie – zleceniodawca: COMPLOT P. Paweł Kucharczyk, Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – styczeń 2001 r.

 

229. Wstępna opinia geotechniczna dla projektowanej zabudowy terenu położonego przy ul. Ruczaj w  Warszawie - Wilanowie – zleceniodawca: Wilbur Spółka z o.o. – Warszawa, ul. Żytnia 15 – luty 2001

 

230. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca posadowienia stacji generatorów o mocy 2 MW, na płytach fundamentowych, w s±siedztwie hali magazynowej "Diamond Business Park" w Piasecznie przy ul. Fabrycznej / 22-go Lipca – zleceniodawca: System S Spółka z o.o. – 02-570 warszawa, Al. Niepodległo¶ci 135 - luty 2001 r.

 

231. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca posadowienia domu jednorodzinnego na działce Nr 50/1 przy ul. Rejtana 19 w Piasecznie – zleceniodawca: Piotr Piętka – 00-654 Warszawa, ul. ¦niadeckich 17A/6 – luty 2001 rok.

 

232. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania projektowanego ci±gu pieszego przy ul. Lipowej w Magdalence – zleceniodawca: "Ildom" Zdzisław Dominiewski – 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94 m 69 – luty 2001.

 

233. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania projektowanego ci±gu pieszego przy ulicy Jesionowej w Zalesiu Górnym –zleceniodawca: "ILDOM" Zdzisław Dominiewski – 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94 m 69 – luty 2001 rok.

 

234. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania utwardzonej nawierzchni ulicy Staszica w Piasecznie – zleceniodawca: "ILDOM" Zdzisław Dominiewski – 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94 m 69 – marzec 2001 rok.

 

235. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (uproszczona) dotycz±ca projektowanego zespołu mieszkaniowego "JW. Plaza" przy ul. Ostrobramskiej/Perkuna w Warszawie – zleceniodawca: TBM "Batory", 05-091 Z±bki, ul. Radzymińska 326 – marzec 2001 r.

 

236. Opinia geotechniczna dotycz±ca budynku klubu muzycznego "TECHNOMAT" przy ul. Dolina Służewiecka / ul. Nowoursynowska w Warszawie – zleceniodawca: "ArchiCo – Projekt", 03-977 Warszawa, ul. Algierska 19 – kwiecień 2001 r.

 

237. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca projektowanego domku jednorodzinnego przy ul. Wszemirowskiej w Warszawie – zleceniodawca: Henryk Stolarczyk, 44-100 Gliwice, ul. Czwartaków 1/13 – kwiecień 2001 r.

 

238. Opinia geotechniczna pod projektowan± przebudowę nawierzchni jezdni ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie – zleceniodawca: "COMPLOT" P. Paweł Kucharczyk, Warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – kwiecień 2001 r.

 

239. Opinia geotechniczna pod projektowan± przebudowę nawierzchni jezdni ul. Zielnej w warszawie – zleceniodawca: "COMPLOT" P. Paweł Kucharczyk – warszawa, ul. I Poprzeczna 18K/6 – kwiecień 2001 r.

 

240..Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca wykonania otwartego zbiornika szczelnego w Warszawie, ul. Augustówka 1 – zleceniodawca: Usługi Projektowe Piotr Wilczewskiego, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – kwiecień 2001 r.

 

241. Dokumentacja geologiczno-inżynierska (uproszczona) dotycz±ca terenu przeznaczonego pod projektowane osiedle domów jednorodzinnych w m. Skierdy (działka 52) – zleceniodawca: "Wilbur" Sp. z o.o., 01-014 Warszawa, ul. Żytnia 15 – kwiecień 2001 r.

 

242. Dokumentacja geotechniczna pod projektowan± halę magazynow± na działce położonej w m. Janczewice, gm. Magdalenka – zleceniodawca: Zbigniew Frankowski Zakład Usług Montażowych "MONTSTAL", 05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 19/17 – kwiecień 2001 r.

 

243. Opinia geotechniczna pod modernizację nawierzchni jezdni ulicy Radarowej w Warszawie – zleceniodawca: Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – kwiecień 2001 r.

 

244. Opinia geotechniczna pod modernizację nawierzchni jezdni ulicy Redaktorskiej w Warszawie – zleceniodawca: Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – kwiecień 2001 r.

 

245. Opinia geotechniczna pod modernizację nawierzchni jezdni ulicy Zbocze w Warszawie – zleceniodawca: Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – kwiecień 2001 r.

 

246. Opinia geotechniczna pod modernizację nawierzchni jezdni ulicy Wagonowej w Warszawie – zleceniodawca: Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – kwiecień 2001 r.

 

247. Opinia geotechniczna pod modernizację nawierzchni jezdni ulicy Szymanowskiej w Warszawie – zleceniodawca: "Akonsult" Adam Kluj – 04-767 Warszawa, ul. Patriotów 277 – maj 2001 r.

 

248. Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej hali magazynowej w miejscowo¶ci Kołbiel, woj. mazowieckie – zleceniodawca: "MONTSTAL", 05-120 Legionowo, ul. Sowińskiego 19/17 – czerwiec 2001 rok.

 

249. Dokumentacja geotechniczna dla projektowanego domu jednorodzinnego przy ul. Słomczyńskiej w Konstancinie Jeziornej – zleceniodawca: "DECORUM Architekci" Sp. z o.o., 00-778 Warszawa, ul. Promenada 1/3 – czeriwec 2001 rok.

 

250. Dokumentacja geotechniczna dotycz±ca terenu przylegaj±cego do supermarketu HIT na ul. Górczewskiej w Warszawie – zleceniodawca: BUDIMEX Poznań S.A. – 60-167 Poznań, ul. Wołowska 70 – czerwiec 2001 r.

 

251. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnych w miejscowo¶ci Łomianki: ul. ul. Przyłuskiego, Czarnieckiego, Wiejskiej, Baonu "Zo¶ka" – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – lipiec 2001 r.

 

252. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnych w miejscowo¶ci Łomianki: ul. ul. Spacerowa, Szeroka – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – lipiec 2001 r.

 

253. Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej dobudowy do istniej±cego domu jednorodzinnego przy ul. Chró¶cickiego 46 w Warszawie – zleceniodawca: Rafał Depowski Architekt – 02-921 Warszawa, ul. Niemirowska 1/40 – lipiec 2001 r.

 

254.Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej budowy domu mieszkalnego przy ul. Codziennej / ul. Bratka w Warszawie – zleceniodawca: Piotr Mikołajczyk – 03-567 Warszawa, ul. Złotopolska 11 m 90 – lipiec 2001 r.

 

255. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w miejscowo¶ci Łomianki: ul. Żywiczna – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy Łomianki, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – lipiec 2001 r.

 

256.Opinia geotechniczna dotycz±ca okre¶lenia stanu gruntów przy fundamentach budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Marzanny 5 – zleceniodawca: "Pro-A-B", 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 5 – wrzesień 2001 r.

 

257. Opinia geotechniczna dla potrzeb posadowienia dĽwigu budowlanego "żurawia" na terenie budowy bazy magazynowej firmy "SPEDPOL" w Żabieńcu, gm Nadarzyn – zleceniodawca: BUDIMEX Poznań S.A. – 60-167 Poznań, ul. Wołowska 70 – paĽdziernik 2001 r.

 

258. Opinia geotechniczna dla wykonania projektowanego dĽwigu osobowego przy budynku zlokalizowanym w Piastowie przy ul. Reja – zleceniodawca: Urz±dMiejski w Piastowie – 05-820 Piastów, ul. 11-go Listopada 2 – paĽdziernik 2001 r.

 

259. Opinia geotechniczna dotycz±ca zasięgu występowania i głęboko¶ci zalegania gruntów organicznych na budowie bazy magazynowej firmy "SPEDPOL" w m. Żabieniec k/Nadarzyna – zleceniodawca: "BUDIMEX" Poznań S.A. – 60-167 Poznań, ul. Wołowska 70 – paĽdziernik 2001 r.

 

260. Dokumentacja geotechniczna dla wykonania projektowanej szklarni nowej palmiarni oraz aneksu do szklarni wysokiej na terenie Ogrodu Botanicznego w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich – zleceniodawca: Uniwersytet Warszawski,

00-325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie¶cie 26/28 – paĽdziernik 2001 r.

 

261. Dokumentacja geotechniczna dla wykonania projektowanego obniżenia fundamentów budynku przy ul. ¦rodkowej w Konstancinie-Jeziornej – zleceniodawca: Z.P. i R.I. "MODUŁ", 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 – paĽdziernik 2001 r.

 

262. Opinia geotechniczna dla projektowanej modernizacji nawierzchni lokalnej jezdni w Piasecznie – zleceniodawca: P.P. "ILDOM", 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94/69 – listopad 2001 rok.

 

263. Opinia geotechniczna dla wykonania projektowanej wieży telefonicznej zlokalizowanej w Michałowicach – zleceniodawca: PHU "HADAR", 93-590 ŁódĽ, Al. Politechniki 22/24 – listopad 2001 r.

 

264. Opinia geotechniczna dla wykonania projektowanej Sali Zgromadzeń na terenie zlokalizowanym w Ursusie przy ul. Siedmiu Panien – zleceniodawca: "STRAŻNICA" Towarzystwo biblijne i Traktatowe Zarejestrowany Zwi±zek Wyznania ¦wiadków Jehowy w Polsce, 05-830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14 – listopad 2001 r.

 

265. Opinia geotechniczna dotycz±ca okre¶lenia warunków gruntowo-wodnych rejonu ko¶cioła i zespołu budynków Kolegium o.o. Pijarów w Warszawie przy ul. Gwintowej 3 – zleceniodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Wyznawców i Kolegium o.o. Pijarów – 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3 – grudzień 2001 r.

 

266. Opinia geotechniczna do projektu drogowego ulicy Orl±t w Legionowie – zleceniodawca: Urz±d Miejski w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 – styczeń 2002 r.

 

267. Opinia geotechniczna do projektu drogowego ulicy Długiej w Legionowie – zleceniodawca: Urz±d Miejski w Legionowie, 05-120 Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 – styczeń 2002 r.

 

268. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w Łomiankach przy ul. Działkowej – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – luty 2002 r.

 

269. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w Łomiankach przy ul. Wło¶ciańskiej – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – luty 2002 r.

 

270. Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej wieży telefonicznej w miejscowo¶ci Reguły przy Al. Jerozolimskich 268 – zleceniodawca: PHU "HADAR", 93-590 ŁódĽ, Al. Politechniki 22/24 – marzec 2002 r.

 

271. Dokumentacja geotechniczna dla wykonania projektowanego domu jednorodzinnego zlokalizowanego we wsi Borków – zleceniodawca: Adam KOSTYRA, 05-420 Józefów, ul. Sikorskiego 77 – marzec 2002 r.

 

272. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb nadbudowy 2 kondygnacji budynku w Warszawie przy ul. D±browskiej 37 – zleceniodawca: Joanna Szteinduchert, 02-561 W-wa, ul. D±browskiego 37 – marzec 2002 r.

 

273. Opinia dotycz±ca stanu zanieczyszczeń gruntu na terenie EURO-CENTRUM przy Al. Jerozolimskich 124/138 w Warszawie (wersja polska i angielska) – zleceniodawca: "8 STAR" Sp. z o.o., 02-305 W-wa, Al. Jerozolimskie 124/138 – marzec 2002 rok.

 

274.Badania własno¶ci radiologicznych na terenie EURO-CENTRUM przy Al. Jerozolimskich 124/138 w Warszawie (wersja polska i angielska) – zleceniodawca: "8 STAR" Sp. z o.o  - 02-305 W-wa, Al. Jerozolimskie 124/138 – kwiecień 2002 rok.

 

275.Dokumentacja okre¶laj±ca warunki hydrogeologiczne w zwi±zku z projektowaniem inwestycji mog±cej zanieczyszczyć wody podziemne oraz magazynowaniem substancji ropopochodnych dla stacji obsługi samochodów przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie – zleceniodawca: Carman Polska Sp. z o.o., 40-040 Katowice, ul. Konckiego 5 – kwiecień 2002 rok.

 

276.Projekt Prac Geologicznych na wykonanie otworu obserwacyjnego – piezometru na terenie stacji obsługi samochodów przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie – zleceniodawca: Carman Polska Sp. z o.o. – 40-040 Katowice, ul. Konckiego 5 – kwiecień 2002 rok.

 

277. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowanej wieży telefonicznej w miejscowo¶ci Lesznowola przy ul. Poprzecznej i ul. Polnej (działka 122/1) – zleceniodawca: P.H.U. "HADAR" – 93-590 ŁódĽ, Al. Politechniki 22/24 – kwiecień 2002 rok.

 

278. Opinia geotechniczna dla projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornej – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – maj 2002 r.

 

279. Wyniki badania gruntu dla budowy przydomowej oczyszczalni ¶cieków w miejscowo¶ci Borowiec k?Tarczyna, pow. Grójec – zleceniodawca: M. Ładukin,  02-400 Warszawa, ul. Pi±tkowska 7 – maj 2002 r.

 

280. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: II Armii WP, Stacyjnej i Stachowskiego w Garwolinie – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 W-wa, ul. Łukowska 4 m 58 – czerwiec 2002 r.

 

281. Dokumentacja geotechniczna dla projektu przebudowy ulicy Zatorze w Ożarowie Maz. – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 W-wa, ul. Łukowska 4 m 58 – czerwiec 2002 r.

 

282.Opinia geotechniczna dla projektu budowy domku jednorodzinnego we wsi Stawinogi, pow. Legionowo, woj. mazowieckie – zleceniodawca: Wojciech Fronczak, 01-310 W-wa, ul. Rozłogi 6/34 – czerwiec 2002 r.

 

283. Opinia geotechniczna dla potrzeb zaprojektowania odwodnienia ulic: Starowiejskiej i Gryczanej w Warszawie, gmina Warszawa – Włochy – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – lipiec 2002 rok.

 

284. Opinia geotechniczna dla potrzeb zaprojektowania odwodnienia ulicy Krakowiaków w Warszawie, gmina Warszawa – Włochy – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – lipiec 2002 rok.

 

285. Opinia geotechniczna dla potrzeb zaprojektowania odwodnienia ulicy Zapustnej w Warszawie, gmina Warszawa – Włochy – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – lipiec 2002 rok.

 

286. Opinia geotechniczna dla potrzeb zaprojektowania odwodnienia ulicy Czere¶niowej w Warszawie, gmina Warszawa – Włochy – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – lipiec 2002 rok.

 

287. Opinia geotechniczna dla projektu budowy auli szkolnej przy Zespole Szkół Nr 19 przy ul. Anieli Krzywoń w Warszawie – zleceniodawca: Biuro Usług Techniczno-Budowlanych "KO-RO-NA", 00-791 W-wa, ul. Chocimska 28 – lipiec 2002 rok.

 

288. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy masztu antenowego w Warszawie przy ul. Bystrej – zleceniodawca: KRT Sp. z o.o. – 01-702 W-wa, ul. Ogólna 1 – wrzesień 2002 rok.

289. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy wielorodzinnych domów szeregowych przy ul. Szkolnej w Pruszkowie – zleceniodawca: B.P.B.O. "BUDOPOL? S.A. – 00-060 W-wa, ul. Królewska 27 – paĽdziernik 2002 rok.

 

290. Sprawozdanie z badań podłoża pod kolektorem kanalizacyjnym przy ul. Rogalskiego w Warszawie – zleceniodawca: MPWiK Warszawa, Zakład Sieci "Wschód" – 03-303 W-wa, ul. Jagiellońska 65/67 – paĽdziernik 2002 rok.

 

291.Opinia geotechniczna dla potrzeb zaprojektowania odwodnienia ul. Aksamitnej w Warszawie – zleceniodawca: PREBUD – Janusz Preiss – 02-793W-wa, ul. Małej Ł±ki 23 m 24 – paĽdziernik 2002 rok.

 

292. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy zespołu budynków przy ul. Anielewicza róg al. Jana Pawła II w Warszawie – zleceniodawca: "MAKRO-BUDOMAT" Development Sp. z o.o. – 01-187 W-wa, ul. Wolska 50A paw. 9B – listopad 2002 rok.

 

293. Dokumentacja geotechniczna dla projektu rozbudowy budynku dudaktycznego Gimnazjum Nr 25 przy ul. Zwycięzców 44 w Warszawie – zleceniodawca: "KO-RO-NA" B.U.T.B. – 03-115 W-wa, ul. Klasyków 10/2 – listopad 2002 rok.

 

294. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy domu jednorodzinnego we wsi Łosia Wólka – zleceniodawca: Marek Janicki – 02-960 W-wa, ul. Janczarów 17a – listopad 2002 rok.

 

295. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy domu jednorodzinnego przy ul. radosnej w Chotomowie – zleceniodawca: Mariusz Syper – 05-140 Serock, ul. Wyszkowska 15 – listopad 2002 rok.

 

296. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w Łomiankach przy ul. Konarskiego – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – kwiecień 2003 rok.

 

297. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w Łomiankach przy ul. Wiejskiej – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – kwiecień 2003 rok.

 

298. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w Łomiankach przy ul. Pionierów – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – kwiecień 2003 rok.

 

299. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w Łomiankach przy ul. Działkowej – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – kwiecień 2003 rok.

 

300. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w Łomiankach przy ul. Długiej – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – kwiecień 2003 rok.

 

301. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektowania nadbudowy i podniesienia dachu przy ul. Zwycięzców 21 w Warszawie – zleceniodawca: Magdalena Suchecka, 03-936 Warszawa, ul. Zwycięzców 21 – kwiecień 2003 rok.

 

302. Dokumentacja geotechniczna dla projektu wzmocnienia konstrukcji drogi krajowej Nr 19 na odcinku Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski od km 237+914 do km 220+914 – zleceniodawca: Biuro Projektowania Budownictwa BUDIMEX Projekt Sp. z o.o., 00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 82 – maj 2003 rok.

 

303. Opinia geotechniczna dla wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni ulicy Jana Pawła II w Piasecznie na odcinku od ul. Wojska polskiego do ul. Powstańców Warszawy – zleceniodawca: ILDOM Pracownia Projektowa, 02-679  Warszawa, ul. Modzelewskiego 94/69 –maj 2003 r.

 

304. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb wieży elektrowni wiatrowej w miejscowo¶ci Malcanów, działka 65, gm. Wi±zowna – zleceniodawca: Mirosław Karwat, 02-645 Warszawa, ul. Gandhiego 8 m 38 – maj 2003 rok.

 

305.  Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynku biurowego w miejscowo¶ci Nadarzyn przy

ul. Pruszkowskiej – zleceniodawca: EUROSENSE Spółka z o.o., 05-830 Nadarzyn, ul. Kasztanowa 36 – czerwiec 2003 rok.

 

306.  Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynku biurowego przy ul. Annopol 6A w Warszawie –

zleceniodawca: Pol-Nil Sp. z o.o., 03-236 W-wa, ul. Annopol 6A – czerwiec 2003 rok.

 

307.  Opinia geotechniczna dla modernizacji nawierzchni jezdni ulicy Granicznej w m. Stefanów koło Piaseczna –

zleceniodawca: "ILDOM"  02-679 W-wa, ul. Modzelewskiego 94/69 – lipiec 2003 rok.

 

308. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 51/8 i 51/16 w m. Parcela k/ Konstancina-Jeziornej – zleceniodawca: Dorota Matussek, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Wilanowska 43 – lipiec 2003 rok.

 

309. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia obiektów stacji paliw w Olsztynie przy al. gen. Władysława

 Sikorskiego – zleceniodawca: Szcze¶niak-Denier Architekci Sp. z o.o., 00-388 W-wa, ul. Dobra 8/10 – lipiec 2003 rok.

 

310. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego na dz. nr ew. 119 w m. Michałówek –\

 zleceniodawca: Adam Olearski, 00-707 W-wa, ul. Ponikowskiego 9A – sierpień 2003 rok.

 

311. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia wieży obserwacyjnej p.poż. na terenie Nadle¶nictwa

Drewnica w m. Okuniew – zleceniodawca: Nadle¶nictwo Drewnica, 05-901 Z±bki, ul. Kolejowa 31 – sierpień 2003 rok.

 

312. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynków mieszkalnych w miejscowo¶ci Płochocin na dz. nr ew. 17/9 – zleceniodawca: Pas Projekt Sławomir Golenko, 05-830 Nadarzyn, ul. Błońska 38 – sierpień 2003 rok.

 

313.Sprawozdanie z technicznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowo¶ci Nadarzyn przy ul. Sitarskiego róg ul. Warszawskiej – zleceniodawca: Pas Projekt Sławomir Golenko,

05-830 Nadarzyn, ul. Błońskich 38 – sierpień 2003 rok.

 

314. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. DĽwigowej w Mińsku Mazowieckim, zleceniodawca: Pas Projekt Sławomir Golenko, 05-830 Nadarzyn, ul. Błońska 38 – wrzesień 2003 rok.

 

315. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego w m. Strzeniówka przy ul. Kwiatu Paproci – zleceniodawca: Bogdan Michalski, 01-409 W-wa, ul. Deotymy 54 m 31 – wrzesień 2003 rok.

 

316. Sprawozdanie z wykonania kontrolnych odwiertów w Piasecznie przy ul. Żeromskiego – zleceniodawca: AQUARIUS & Co, 05-500 Piaseczno, ul. Żeromskiego 39 – listopad 2003 rok.

 

317. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy parkingu samochodowego na terenie Ambasady USA w Warszawie przy ul. Pięknej – zleceniodawca: Ambasada USA, Warszawa, ul. Piękna – paĽdziernik 2003 rok (wersja polska, angielska, CD).

 

318.Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów poziomu oligoceńskiego przy ulicy Siedleckiej róg Łochowskiej na terenie dzielnicy Warszawa Praga Północ – zleceniodawca: Urz±d Dzielnicy Warszawa Praga Północ, Warszawa, ul. ks. Kłopotowskiego 15 – paĽdziernik 2003 rok.

 

319. Projekt techniczny odwodnienia budowlanego – Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopu budowlanego pod kanalizację w ul. Marsa w dzielnicy Warszawa Rembertów – zleceniodawca: Urz±d Dzielnicy Warszawa Rembertów, 04-401 Warszawa, ul. gen. A. Chru¶ciela 28 – wrzesień 2003 rok.

 

320. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb I etapu budowy pod projektowane CENTRUM EURO POWER przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Katowice w miejscowo¶ci Nadarzyn – zleceniodawca: APA Wojciechowski Sp. z o.o., 04-146 Warszawa, ul. Domeyki 5 – listopad 2003 rok.

 

321. Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnej w Łomiankach przy ul. Długiej Nr 37 – zleceniodawca: Urz±d Miasta i Gminy w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 – grudzień 2003 rok.

 

322. Dokumentacja geotechniczna dla budowy ci±gu pieszego wzdłuż ul. 1 Maja i ewentualnej budowy studni chłonnych na odcinku od ul. 17 Srtycznia do stadionu – zleceniodawca: "ILDOM", 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94/69 – grudzień 2003 rok.

 

323. Dokumentacja geotechniczna dla modernizacji nawierzchni jezdni ul. Kniaziewicza na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Sienkiewicza w Piasecznie – zleceniodawca: "ILDOM", 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94/69 – grudzień 2003 rok.

 

324. Aneks Nr 1 do Dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb I etapu budowy pod projektowane CENTRUM EURO POWER  przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Katowice w miejscowo¶ci Nadarzyn – zleceniodawca:  APA  Wojciechowski Sp. z o.o., 04-146 Warszawa, ul. Domeyki 5 (wersja polska i angielska) – grudzień 2003 rok.  

 

325. Dokumentacja geotechniczna dla budowy ci±gu pieszego, ¶cieżki rowerowej i wzmocnienia nawierzchni ul. Ko¶ciuszki w Piasecznie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. 17-go Stycznia – zleceniodawca: "ILDOM", 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94/69 – grudzień 2003 rok.

 

326. Dokumentacja okre¶laj±ca warunki hydrogeologiczne i projekt piezometru w zwi±zku z projektowaniem inwestycji mog±cej zanieczy¶cić wody podziemne dla automatycznej stacji paliw NESTE w Olsztynie przy al. gen, Władysława Sikorskiego – zleceniodawca: Szcze¶niak – Denier Architekci Sp. z o.o., 00-388 Warszawa, ul. Dobra 8/10 – styczeń 2004 rok.

 

327. Opinia geologiczna dotycz±ca oddziaływania składowiska odpadów poszpitalnych na wody podziemne na posesji Narejty 1 (dz. Nr 162/2 obreb Narejty), gmina Pasym, woj. warmińsko-mazurskie – zleceniodawca: Sławomir Różański, Olsztyn, ul. Warszawska 87 m 16 – styczeń 2004 rok.

 

328. Opinia dotycz±ca przydatnosci gruntów dla potrzeb ponownego użycia w zasypkach wykopu na trasie magistrali wodoci±gowej wzdłuż al. Zielenieckiej (parking samochodowy) na błoniach Stadionu X-lecia – zleceniodawca: MPWiK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna, Zakład Sieci Warszawa Wschód, ul. Jagiellońska 65/67 – marzec 2004 rok.

 

329. Sprawozdanie z przedprojektowych prac geotechnicznych dla projektowanego budynku mieszkalno-usługowego "PASAŻ  SADYBA" w Warszawie – zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Dewelopersko-Budowlane EdBud Sp. z o.o., 02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 55 – marzec 2004 rok.

 

330. Sprawozdanie z badań konstrukcji nawierzchni oraz badań podłoża na ci±gu ulic Kilińskiego i Warszawskiej w Piasecznie – zleceniodawca: "ILDOM", 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 94/69 – marzec 2004 rok.

 

331. Projekt prac geologicznych dla sporz±dzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla projektowanego budynku mieszkalno-usługowego "PASAŻ SADYBA" przy ul. ¶w. Bonifacego w Warszawie – zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Dewelopersko-Budowlane "EdBud" Sp. z o.o., 02-796 Warszawa, ul. Bronikowskiego 55 – marzec 2004 rok.

 

332. Aneks Nr 2 do Dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb I etapu budowy pod projektowane CENTRUM EURO POWER  przy  trasie szybkiego ruchu Warszawa – Katowice w miejscowo¶ci Nadarzyn. Posadowienie budynku wystawowego (SHOWROOM) – zleceniodawca: APA Wojciechowski Sp. z o.o. – 04-146 W-wa, ul. Domeyki 5 – kwiecień 2004 rok.

 

333. Aneks Nr 3 do Dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb I etapu budowy pod projektowane CENTRUM EURO POWER przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Katowice w miejscowo¶ci Nadarzyn. Posadowienie budynku biurowego i technicznego – zleceniodawca: APA Wojciechowskiego Sp. z o.o. – 04-146 W-wa, ul. Domeyki 5 – kwiecień 2004 rok.

 

334. Aneks Nr 4 do Dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb I etapu budowy pod projektowane CENTRUM EURO POWER przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Katowice w miejscowo¶ci Nadarzyn. Posadowienie obiektu oczyszczalni ¶cieków – zleceniodawca: APA Wojciechowski Sp. z o.o. – 04-146 W-wa, ul. Domeyki 5 – kwiecień 2004 rok.

 

335. Dokumentacja geotechniczna dla wyboru wariantu układu transportu ¶cieków do oczyszczalni ¶cieków "CZAJKA" na etapie koncepcji – zleceniodawca: MPWiK w m.st. Warszawie S.A. – 02-015 W-wa, Pl. Starynkiewicza 5 – kwiecień 2004 rok.

 

336. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla projektowanego budynku mieszklano-usługowego "PASAŻ SADYBA" przy ul. ¶w. Bonifacego w Warszawie – zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Dewelopersko-Budowlane EDBUD Sp. z o.o. – 02-796 W-wa, ul. Bronikowskiego 55 – maj 2004 rok.

 

337. Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy ulicy 3 KUD i 5 KUD w Pruszkowie – Ppin Projekt, 02-482 W-wa, ul. Batalionu Włochy 20a m 8 – maj 2004 rok.

 

338. Aneks Nr 5 do Dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb I etapu budowy pod projektowane CENTRUM EURO POWER przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Katowice w miejscowo¶ci Nadarzyn. Posadowienie zbiornika p.poż. i pompowni – zleceniodawca: EURO POWER CENTRUM Sp. z o.o., 05-826 Grodzisk Mazowiecki, Opypy 13a – maj 2004 rok.

 

339. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy Domu Rekolekcyjnego przy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. ¶w. Anny w Piasecznie – zleceniodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. ¶w. Anny w Piasecznie, Pl. Piłsudskiego 10 – czerwiec 2004 rok.

 

340. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb poszerzenia mostu drogowego na rzece Utracie w miejscowo¶ci Wólka Kosowska – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 W-wa, ul. Łukowska 4 m 58 – czerwiec 2004 rok.

 

341. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego w miejscowo¶ci Michałów Grabina – zleceniodawca: Igor Chojnacki, 05-110 Jabłonna, ul. Graniczna 1B/18 – czerwiec 2004 rok.

 

342.Sprawozdanie z wykonania kontrolnych otworów wiertniczych na działce Nr ew. 3253/1 obręb Kalbornia, woj.warmińsko-mazurskie – zleceniodawca: P.S.I.-net Internet Sp. z o.o., 85-077 Bydgoszcz, ul. ¦więtojańska 6/9 – czerwiec 2004 rok.

 

343.Aneks Nr 6 do Dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb I etapu budowy pod projektowane CENTRUM EURO POWER przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – katowice w miejscowo¶ci Nadarzyn – Posadowienie budynku  technicznego i wartowni – zleceniodawca: Euro Power Centrum Sp. z o.o., 05-826 Grodzisk Maz., Opypy 13a – czerwiec 2004 rok.

 

344.Opinia geologiczna dotycz±ca warunków budowy przydomowej oczyszczalni ¶cieków w Warszawie, ul. Małego Rycerza – zleceniodawca: Jacek Dziarmakowski, 01-685 W-wa, ul. Berenta 32 – czerwiec 2004 rok.

 

345.Aneks Nr 7 do Dokumentacji geotechnicznej dla potrzeb I etapu budowy pod projektowane CENTRUM EURO POWER przy trasie szybkiego ruchu Warszawa – Katowice w miejscowo¶ci Nadarzyn – Droga wewnętrzna w rejonie hali C i D (od strony wschodniej)  - zleceniodawca: Euro Power Centrum Sp. z o.o., 05-826 Grodzisk Maz., Opypy 13a – czerwiec 2004 rok.

 

346.Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia tablicy reklamowej na terenie stacji PKP WKD Al. Jerozolimskie w Warszawie – zleceniodawca: TOWN & CITY II S.A., 02-566 W-wa, ul. Puławska 12 m 10 – lipiec 2004 rok.

347. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu I etapu kanalizacji sanitarnej w Michałowicach – zleceniodawca: ELJOT B.L.M.T. Jarosz, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 13C/8 – lipiec 2004 rok.

 

348.Opinia geotechniczna dotycz±ca wykonania studni chłonnych w pasie drogowym dla potrzeb odwodnienia ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornej – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 W-wa, ul. Łukowska 4 m 58 – lipiec 2004 rok.

 

349. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb zaprojektowania posadowienia hali na terenie POLMO S.A. w Łomiankach – zleceniodawca: POLMO ŁOMIANKI S.A., 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 31 – lipiec 2004 rok.

 

350. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb modernizacji nawierzchni jezdni ul. Kochanowskiego w Warszawie – zleceniodawca: GEOINWEST – Biuro Usług Geodezyjno-Projektowych Joanna i Marek Wichowscy, 05-092 Łomianki, ul. Warszawska 93 – lipiec 2004 rok.

 

351. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu II etapu kanalizacji sanitarnej w Michałowicach – zleceniodawca: ELJOT B.L.M.T. Jarosz, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 13C/8 – lipiec 2004 rok.

 

352. Sprawozdanie z wykonania wierceń geotechnicznych dla potrzeb remontu wiaduktu ul. Żelaznej w Warszawie – zleceniodawca: MOSTOSTAL SIEDLCE S.A., 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12 – sierpień 2004 rok.

 

353. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy basenów k±pielowych w miejscowo¶ci Braniewo przy ul. Ł±kowej dz. nr ew. 10/24 obręb 8 – zleceniodawca: Pas Projekt Sławomir Golenko, 05-830 Nadarzyn, ul. Błońska 38 – sierpień 2004 rok.

 

354. Sprawozdanie – II z wykonania otworów wiertniczych dla potrzeb remontu wiaduktu ul. Żelaznej w Warszawie – zleceniodawca: MOSTOSTAL Siedlce S.A. – 08-110 Siedlce, ul. Terespolska 12 – sierpień 2004 rok.

 

355. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej w Ożarowie Mazowieckim (dz. nr ew. 87/17) – zleceniodawca: Mirosław Sarnacki, 18-500 Kolno, ul. Polna 6 – sierpień/ wrzesień 2004 rok.

 

356. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb nadbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Drzymały 13 w Pruszkowie – zleceniodawca: BPBO BUDOPOL S.A., 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 – wrzesień 2004 rok.

 

357. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Jana Pawła II na odcinku od ul. Dworcowej do torów PKP w Piasecznie oraz sprawozdanie z badania istniej±cej konstrukcji nawierzchni – zleceniodawca: PW Usługi Projektowe Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 – wrzesień 2004 rok.

 

358. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej i studni chłonnych w pasie drogowym ulic: Długiej, Prusa i Piłsudskiego w Konstancinie oraz sprawozdanie z badania istniej±cej konstrukcji nawierzchni – zleceniodawca: PREBUD Janusz Preiss, 02-793 Warszawa, ul. Małej Ł±ki 23/24 – wrzesień 2004 rok.

 

359. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kalwaryjskiej i ul. Budowlanych oraz sprawozdanie z badania istniej±cej konstrukcji nawierzchni ul. Kalwaryjskiej w Górze Kalwarii – zleceniodawca: PREBUD Janusz Preiss, 02-793 Warszawa, ul. Małej Ł±ki 23/24 – wrzesień 2004 rok.

 

360. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Szaserów na odcinku od ul. Chłopickiego do ul. Podolskiej w warszawie – zleceniodawca: PREBUD Janusz Preiss, 02-793 Warszawa, ul. Małej Ł±ki 23/24 – wrzesień 2004 rok.

 

361. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia tablicy reklamowej na terenie stacji PKP WKD - ul. Łopuszańska w Warszawie - zleceniodawca: TOWN & CITI II S.A., 02-566 Warszawa, ul. Puławska 12 m 10 - wrzesień 2004 rok.

 

362. Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia tablicy reklamowej na terenie przy zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Prymasa Tysi±clecia przy torach PKP w Warszawie - zleceniodawca: TOWN & CITI II S.A., 02-566 Warszawa, ul. Puławska 12 m 10 - wrzesień 2004 rok.

 

363.Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu III etapu kanalizacji sanitarnej w Michałowicach - zleceniodawca: ELJOT B.L.M.J. Jarosz, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 13C/8 - wrzesień 2004 rok.

 

364. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb budowy dwupoziomowego parkingu w ramach rozbudowy obiektów Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległo¶ci 213 w Warszawie - zleceniodawca: B.P.B.O. BUDOPOL S.A., 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 - wrzesień 2004 rok.

 

365. Sprawozdanie z badań geotechnicznych dla potrzeb odbudowy i odwodnienia ulicy Drzeworytników na odcinku od ul. Cokołowej do ul. Słomianej w Warszawie - zleceniodawca: MIX - Projekt, 00-714 Warszawa, ul. Czerniakowska 28b m 45 - paĽdziernik 2004 rok.

 

366.Sprawozdanie z badań podłoża gruntowego w poziomie posadowienia Gimnazjum przy ul. Solipskiej w Warszawie - zleceniodawca: BUT-B "KO-RO-NA", 03-115 Warszawa, ul. Klasyków 10 m 2 - paĽdziernik 2004 rok.

 

367. Dokumentacja geotechniczna dodatkowych badań dla potrzeb opracowania hydrologicznego rzek województwa lubelskiego - zbiornik Zakrzówek - zleceniodawca: PW "STRUCTUM" Sp. z o.o., 20-246 Lublin, ul. Niepodległo¶ci 30/59 - wrzesień 2004 rok.

 

368. Opinia geotechniczna dla budowy dojazdów i dróg wewn±trzosiedlowych w rejonie ulic Mirkowskiej i Bielawskiej w Konstancinie Jeziornej - zleceniodawca: PW Usługi Projektowej Piotr Wilczewski, 04-113 Warszawa, ul. Łukowska 4 m 58 - paĽdziernik 2004 rok.

 

369. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb modernizacji drogi ulicy Obarowskiej na odcinku od ul. Nasielskiej do ul. Serockiej w Warszawie - zleceniodawca: Biuro Usług Technicznych CONSULTING, 04-005 Warszawa, ul. Siennicka 12/22 - paĽdziernik 2004 rok.

 

370. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb modernizacji drogi ulicy Nizinnej na odcinku od ul. Wiatracznej do posesji Nr 32 w Warszawie - zleceniodawca: J.D.J. Jolanta Donew-Jałowicka, 05-090 Raszyn, ul. Godebskiego 7 - paĽdziernik 2004 rok.

 

371.Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb posadowienia parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Rosochatej w Powsinie - zleceniodawca: Robert Młotek, 02-998 Warszawa, ul. Latoszki 10 - paĽdziernik 2004 rok.

 

372. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb rozbudowy obiektów Jednostki Ratownicvzo-Ga¶niczej nr 10 Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Czarodzieja w Warszawie - zleceniodawca: B.P.B.O. BUDOPOL S.A., 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 - paĽdziernik 2004 rok.

 

373. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb przebudowy kładki dla pieszych przez rzekę Dług± w miejscowo¶ci Okuniew - zleceniodawca: TRANSMOST Sp. z o.o., 02-786 Warszawa, ul. Wróbla 21 - listopad 2004 rok.

 

374. Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb modernizacji ulic: Sosnowej, Brzozowej, Rynkowej, Królewskiej, Willowej, 1000-lecia Państwa Polskiego i Pl. Zgody w Konstancinie Jeziornej - zleceniodawca: PpiN & Projekt, 02-482 Warszawa, ul. Batalionu "Włochy" 20A m 8 - listopad 2004 rok.

 

375. Orzeczenia techniczne i atesty technicznej jako¶ci wielowarstwowych układów wypełnień gruntowych budowlanych wykopów w±skoprzestrzennych, oznaczenia parametrów zagęszczalno¶ci oraz obsługa geotechniczna budów wykonywana m.in. na zlecenie : Zakład Remontowy Urz±dzeń Gazowniczych, Warszawa,; Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych SA Warszawa,; Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji, Warszawa,; Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Budownictwa Przemysłowego"HYDROCENTRUM-1" - Warszawa,; MOSTOSTAL PANEL CO A Polish - U.S.A. Joint Venture, Warszawa, ;  "Przem-Bud - ESPEBEPE "Szczecin ",  PRETA",  CEWOD-BUD, Roboty Inżynieryjno-Sanitarne i Budowlane "ROBINŻ" sc. L.Jurkowski, A.Obtułowicz, W-wa, "BUDIMEX" Poznań, "STALBUD" Tarnów, "HYDROGEOBUD" W-wa, "OPTOTRAKT" Lublin, "PROELBUD" Legionowo, "DARK-POL" Otwock, T.O.N. "AGRO" W-wa, "BILSAN" W-wa,  "INSPO" Elbl±g, KZA Zielonka,  "WARMET" W-wa, "CONTES" SA W-wa, i inne - w 1998 r. firma  GEOVIA SP z o.o  wykonała około 5 000 atestów -  orzeczeń laboratoryjnych.